Kontakt

Microsoft Dynamics 365 for Talent

V dnešní době chtějí lidé pracovat pro společnosti, které jim umožní odvádět tu nejlepší práci. Práci, která pro ně má smysl a ve které mohou svými výkony ovlivnit svůj další kariérní růst. Aplikace Dynamics 365 for Talent přináší nový pohled na oblast lidských zdrojů – identifikujte požadavky uchazečů i stávajících zaměstnanců, sledujte trendy v personalistice a nastavte rozvoj zaměstnanců správným směrem tak, abyste udrželi jejich loajalitu.

Hýčkejte své zaměstnance. Vytvořte pro ně příjemné pracovní prostředí, automatizujte rutinní záležitosti a zefektivněte proces náboru i adaptace.

Rychlý a snadný nábor

Komplexní náborové řešení vám usnadní nejen hledání nových talentů, ale také zefektivní práci napříč celým týmem náborářů a manažerů.

Úspěšná a rychlá adaptace nováčků

Usnadněte novým zaměstnancům jejich první týdny osobním přístupem a vytvořte personalizované adaptační plány, které je provedou vším potřebným.

Podpora rozvoje a růstu

Vytvořte prostředí pro podporu osobního růstu vašich zaměstnanců, umožněte jim řídit jejich další profesní růst a využívejte nástroje pro podporu hodnocení zaměstnanců.

Attract

Buďte o krok napřed před konkurencí a vyfiltrujte kvalifikované uchazeče ještě před pohovorem. Funkcionalita Dynamics 365 for Talent: Attract využívá síly profesní sítě LinkedIn a pomůže vám nalézt, prověřit a najmout ty nejtalentovanější lidi, kteří budou přínosem pro váš tým.

Spolupráce náborového týmu

Zjednodušte práci vašim náborářům a umožněte jim efektivněji najímat ty správné lidi. Podpořte rozhodování náborářů vytvořením centralizovaného úložiště profilů uchazečů, které jim poskytnou aktuální informace nejen o zkušenostech a dovednostech uchazečů. U profilu uchazeče je automaticky zaznamenávána veškerá emailová komunikace i související dokumentace a odpadá tak riziko ztráty důležitých informací pro nábor.

Napojení na LinkedIn

Snadno se propojte s největším světovým trhem s talenty. Integrace se službou LinkedIn Recruiter umožňuje jednoduše přistupovat k aktuálním profilům všech uchazečů včetně informací o jejich vzdělání a předchozích pracovních zkušenostech. Náboráři a náborový manažeři tak ušetří čas, mohou efektivněji spolupracovat a lépe řídit celý náborový proces.

Mimořádná uchazečská zkušenost

Ujistěte se, že uchazeči mohou rychle a jednoduše reagovat na otevřené pozice, získat informace o vaší firemní kultuře nebo prokázat svoje schopnosti a svůj talent díky snadno přístupnému portálu, který uchazeče provede krok po kroku celým náborovým procesem.

Efektivní pohovory

Zjednodušte celý proces pohovorů a najímejte tak lidi v kratším čase. Úzká integrace s Office 365 pomáhá automatizovat plánování pohovorů jak vám, tak uchazečům. Integrace s aplikací Skype pak umožňuje dělat pohovory s uchazeči ze všech koutů světa s výraznou úsporou nákladů.

Vysoce výkonné týmy

Najímejte ty správné lidi a udržujte svůj tým plně obsazený, produktivní a efektivní díky jednoduchému náborovému procesu. Přizpůsobte náborový proces svým potřebám díky konfigurovatelným etapám a činnostem. Jednoduše vytvořte hodnocení, která pomohou protřídit uchazeče posouzením jejich dovedností, zkušeností a dalších zvolených předpokladů.

Monitorování uchazečů

Jednoduše sledujte uchazeče během celého náborového procesu a získejte informace o jejich schopnostech, dovednostech a kompetencích i jejich zpětnou vazbu. Najměte ty uchazeče, kteří budou v budoucnu velkým přínosem celému týmu.

Onboard

Snižte obavy nových zaměstnanců spojené s nástupem do nového zaměstnání a zajistěte, aby se cítili co nejlépe. Aplikace Dynamics 365 for Talent: Onboard umožňuje vytvářet personalizované adaptační plány nových zaměstnanců, které usnadní nejen nutnou administrativu, ale i rychlé začlenění nových talentů do týmu.

Přivítání nových členů týmu

Nadchněte nové talenty pro jejich novou roli a zapojte je do týmu již od prvního dne nástupu. Díky personalizovaným adaptačním průvodcům provedete nové kolegy krok za krokem administrativními povinnostmi tak, aby byly splněny co nejrychleji, a nováčci se tak mohli soustředit na nezapomenutelný zážitek z prvního dne na nové pozici.

Rychlé zapojení nováčků

Sdílejte celofiremní informace, záznamy školení, organizační schémata či firemní tipy prostřednictvím přehledného centralizovaného úložiště a přesvědčte se, že se noví zaměstnanci plně soustředí jak na začlenění do týmu, tak na úlohy vyplývající z jejich pozice, a své nové roli dobře rozumí.

Vytvoření důležitých spojení

Ujistěte se, že se mají noví členové týmu díky přístup k potřebným kontaktním informacím a se mohou tak rychle a bezproblémově spojit s ostatními kolegy. Usnadněte jim pohyb po pracovišti i mezi pobočkami díky orientačním mapám, místním průvodcům a přehledům možností dopravy.

Zlepšení vzájemné spolupráce

Umožněte všem členům týmu, stávajícím i nováčkům, přidávat úkoly do adaptačních průvodců. Zajistíte tak nejaktuálnější přehled informací a prostředků, které nováčci potřebují, aby se rychle dostali do nové role a začlenili se do týmu.

Podpora úspěchu talentů

Vytvořte adaptační průvodce nováčků pro různé role, které mohou být jednoduše zkopírovány a upraveny na míru nově vytvořeným pozicím či celým týmům. Sbírejte zpětnou vazbu od nováčků pro neustálé vylepšování procesu adaptace nových zaměstnanců a v konečném důsledku i zlepšení vašich obchodních výsledků.

Core HR

Poskytněte manažerům i zaměstnancům nástroj pro klíčové HR agendy v jednom uceleném řešení, které sjednocuje procesy a vytváří programy pro optimalizaci nákladů na zaměstnance, zvýšení obchodního dopadu či dosažení agilní vysoce výkonné podnikové kultury.

Nástroj pro manažery i zaměstnance

Samostatnost a spolupráce
Umožněte manažerům zahájit změny, jako je přechod zaměstnance na jinou pozici či oddělení, aniž by museli kontaktovat oddělení lidských zdrojů. Snižte také množství administrativy a získejte více času pro realizaci strategických záměrů.

Retence a kariéra
Podpořte své zaměstnance v jejich kariérní cestě. Zpřístupněte jim jejich zaměstnanecké profily, na kterých sdílejí své dovednosti, i personalizovaný portál, který propojí jejich schopnosti s karierními cíli i příležitostmi.

Výkonnost a zpětná vazba
Pomozte manažerům vytvářet vysoce výkonné týmy. Sdílejte s nimi aktuální data z celé organizace, sledujte úspěchy, identifikujte slabá místa a podnikejte okamžité kroky pro optimalizaci práce týmů.

HR management

Zjednodušte procesy
Snižte množství papírových dokumentů i zbytečné složitosti systému, zlepšujte kvalitu HR služeb a minimalizujte riziko porušení pravidel. Přiřazujte konkrétní požadavky na zlepšení odpovědným osobám prostřednictvím automatizovaných úkolů a konfigurovatelných procesů.

Rozhodování na základě analýz
Využijte vestavěné analytické nástroje pro optimalizaci nákladů na zaměstnance, přesnější plánování i rychlejší rozhodování. Zaveďte nákladově efektivní programy, které budete sledovat a průběžně vyhodnocovat.

Personalizované řešení
Spravujte historická, současná i budoucí údaje o zaměstnancích v intuitivním přizpůsobitelném rozhraní. Přidávejte či skrývejte vybraná pole nebo měňte rozložení stránky přesně podle vašich potřeb a veškeré změny sdílejte s ostatními.

Klíčové HR agendy

Správa benefitů
Sdílejte napříč organizací průvodce pro výběr zaměstnaneckých výhod. Průběžně upravujte benefity a dle potřeby publikujte aktualizované průvodce. Zlepšete vztahy s dodavateli benefitů a snižte riziko chyb díky společnému integračnímu rámci.

Správa kompenzací
Nastavte plány pro efektivní a spravedlivé řízení kompenzací. Lze vytvářet fixní či variabilní plány kompenzací nebo definovat pravidla týkající se těchto plánů. Provádějte také individuální či hromadné úpravy kompenzací a zajistěte průchodnost změn prvotním otestováním před jejich samotnou aplikací.

Dovolená a absence
Nadefinujte pokyny pro zadávání absencí a dovolené včetně flexibilních dat a pravidel převodu. Zajistěte snadný a přímý přístup s volitelnou podporou kalendáře. Zvyšte efektivitu zajištěním delegování schvalování při nepřítomnosti schvalovatele.

Spolupráce a sdílené statistiky

Přístup z různých zařízení
Zlepšete celopodnikovou komunikaci, spolupráci i odezvu díky bezpečnému přístupu k zaměstnaneckým údajům včetně přehledných dashboardů z jakéhokoliv zařízení.

Centralizace dat
Propojte aplikaci Dynamics 365 for Talent s vašimi současnými systémy i dalšími partnerskými aplikacemi prostřednictvím Common Data Model.

Adaptace nováčků

Zajistěte, aby i v prvních kritických měsících byli vaši zaměstnanci produktivní a efektivní díky osobnímu přístupu ke každému z nich.

Den nástupu
Přivítejte nového člena týmu personalizovanými adaptačními seznamy úkolů. Rychle tak podchytíte veškeré administrativní záležitosti a můžete se soustředit na nezapomenutelný zážitek z prvního dne.

Efektivní zaškolení
Ujistěte se, že se noví zaměstnanci zaměřují na úkoly s nejvyšší prioritou díky centralizovanému úložišti zdrojů, jako jsou videa, školení, organizační schémata či pracovní tipy.

Klíčová spojení
Vytvořte vhodné prostředí pro sociální začlenění nových pracovníků a přiřaďte je do multifunkčních týmů, kde si jednoduše vyhledají kontaktní informace svých kolegů i detail celého týmu.

Úspěšná adaptace nováčků
Monitorujte pokrok nových talentů krůček po krůčku a jednoduše tak zautomatizujte adaptaci dalších nováčků prostřednictvím uložených šablon průvodců pro konkrétní role.

Kultura dokonalosti

Inspirujte své zaměstnance k těm nejlepší výkonům. Poskytněte jim pravidelnou zpětnou vazbou, pochvalte je za dobře odvedenou práci a provádějte pravidelné společné hodnocení jejich dosavadní práce, které vám umožní odměnit ty nejschopnější z nich.

Zpětná vazba
Poskytujte průběžnou zpětnou vazbu a odměňujte nejvýkonnější pracovníky. Provádějte pravidelné pohovory manažerů s jejich podřízenými pro vyhodnocení uplynulého období a nastavení nových výkonnostních ukazatelů pro další období.

Statistiky výkonnosti
Sledujte statistiky výkonu v reálném čase a identifikujte neočekáváné výkyvy. Poskytujte statistiky výkonu prostřednictvím pravidelných přehledů výkonosti, zahrňte je do průběžné zpětné vazby i vyhodnocování nastavených cílů.

Hodnocení výkonu
Vyhodnocujte společně se svými zaměstnanci jejich výkonnost s přihlédnutím k nastaveným cílům a míře kompetencí a na jejich základě vytvářejte personalizované karierní plány.

Podpora náboru

Přilákejte vysoce kvalifikované a talentované lidi díky komplexnímu náborovému řešení, které vám pomůže nejen najít správné pracovníky, ale také usnadní spolupráci napříč celým náborovým týmem.

Spolupráce náborového týmu
Zefektivněte celý proces náboru zaměstnanců díky aplikaci Dynamics 365 a napojení na profesní síť LinkedIn. Jednoduše sdílejte informace o uchazečích z centralizovaného úložiště s vaším náborovým týmem.

Mimořádná uchazečská zkušenost
Ujistěte se, že je se všemi uchazeči zacházeno jako s těmi nejžádanějšími kandidáty. Díky jednoduše přístupnému portálu je provedete krok po kroku celým náborovým procesem.

Usnadnění práce náborářů
Umožněte náborářům lépe řídit průběh celého pohovoru díky online přístupu k profilům uchazečů, nástrojům hodnocení, zjednodušenému plánování pohovorů i mobilní zpětné vazbě.

Podpora rozvoje a růstu

Vytvořte prostředí pro podporu osobního růstu zaměstnanců s využitím personalizovaných karierních plánů, průvodců osobního rozvoje a průběžného vzdělávání.

Průběžné vzdělávání
Jednoduše sledujte výsledky svých zaměstnanců, zajistěte, aby měli splněné všechny potřebné certifikace a vytvářejte plány dalších rozvojových školení.

Vymezení dovedností a kompetencí
Podnikněte potřebné kroky k dosažení profesního růstu vašich zaměstnanců. Jasně vymezte dovednosti a kompetence jejich rolí potřebných pro další růst a rozvoj.

Profesní růst
Umožněte zaměstnancům, aby řídili svůj kariérní plán prostřednictvím správy svých zaměstnaneckých profilů, kde mohou aktualizovat své zkušenosti, dovednosti i kompetence.

Celopodnikový dopad

Zlepšete dopad na vaše podnikání a rozjeďte agilní vysoce výkonnou podnikovou kulturu díky automatizaci HR úkolů, přehledům o lidech a souvisejícím strategickým aktivitám.

Strategický dopad
Vytvořte agilní a vysoce výkonné prostředí pro řízení lidských zdrojů. Zautomatizujte rutinní úlohy, jako jsou benefity, kompenzace, odchody či absence, tak, aby se personální tým mohl zaměřit na dlouhodobé strategické cíle.

Centralizace profilů zaměstnanců
Vytvořte centralizované úložiště zaměstnaneckých profilů, které mimo jiné evidují především jejich dovednosti a zkušenosti. Díky integraci s Office 365 a LinkedIn získáte ucelený pohled na vaše zaměstnance.

Minimalizace rizik
Vyhněte se nákladným pokutám a jednoduše stanovte předpisy, které vymezí práva a povinnosti zaměstnanců vyplývající z pracovního poměru a určí jejich dodržování napříč celou organizací.

Statistiky zaměstnanců
Získej přehled nad jednotlivými akcemi v oblasti lidských zdrojích a vylepšete plánování personálních kapacit. Přetvořte složité reporty v jednoduché analýzy a vytvářejte vizualizace zaměstnaneckých dat do přehledných dashboardů dostupných z různých zařízení.