Kontakt

Microsoft Dynamics 365 for Field Service

Microsoft Dynamics 365 for Field Service nabízí komplexní nástroje pro firmy provádějící servis zařízení a služby v terénu. Vzhledem k nárůstu složitosti moderních systémů je pro spokojenost zákazníka stále více důležitá služba poskytovaná přímo v terénu. Správně vyřešený servisní hovor zvyšuje loajalitu zákazníků a může dokonce přinést dodatečný prodej. Špatně vyřešené nebo nevyřešené volání může poškodit dobrou pověst, nebo ještě hůř způsobit ztrátu zákazníka. Otázkou je, jak mít správného servisního technika, se správnými znalostmi a se správným vybavením na správném místě. Jedná se o dokonalé sladění servisních smluv, zásob a dostupných kapacit.

Poskytujte kvalitní servis díky integrované komunikaci se zákazníkem a maximální informovanosti a vybavenost pracovníků v terénu.

Získejte pokročilý plánovací nástroj

Optimalizujte práci techniků – dosáhněte více schůzek, zrealizujte více pracovních příkazů a snižte počet najetých kilometrů.

Vybavte své techniky v terénu

Poskytněte svých technikům nástroje pro práci v terénu – využijte specializované aplikace pro iOS, Android nebo Windows.

Zvyšte zisk díky prediktivnímu servisu

Přejděte od tradičního modelu reaktivních oprav na více ziskový model prediktivních servisů díky integrovanému sběru dat ze zařízení a pokročilých analýz.

Optimalizované plánování

Používejte nástroje, které pomáhají vašim týmům plánovat schůzky a využívat efektivněji správné zdroje. Microsoft Dynamics 365 for Field Service poskytuje komplexní nástroje pro servisní techniky a dispečery a také automatizované funkce pro optimální plánování schůzek a pracovních činností pro ně.

Servisní smlouvy

Pokročilá správa servisních smluv, evidence nainstalovaných produktů v různých lokalitách a správa servisních prohlídek, oprav a jednorázových zakázek – to jsou některé z funkcionalit Microsoft Dynamics 365 for Field Service. Nástroje pro správu servisních smluv vám pomohou zlepšit poskytování služeb vašim zákazníkům a hledat cestu, jak zvýšit své příjmy.

Řízení zásob

Poskytněte svým týmům vše, co v rámci servisu potřebují pro správu skladových zásob přes různé lokality, sklady, depa či automobily. Díky Microsoft Dynamics 365 for Field Service mějte stav servisních skladových zásob vždy aktuální a dostupný, minimalizujte skladové odpisy a pracujte s lepší předpovědí potřeb zásob.

Mobilní produktivita

Zvyšte produktivitu svých techniků tím, že jim poskytnete nativní mobilní aplikace Microsoft Dynamics 365 for Field Service s možností online a offline práce. Nezáleží přitom na tom, které zařízení používají. K dispozici mají vždy a všude detaily jim naplánovaných úkolů, včetně informací o zákaznících a produktech, které právě potřebují. Správci mohou spravovat všechny uživatele a zařízení centrálně.

Komunikace se zákazníky

Zákazník bude středobodem vašich činností díky Microsoft Dynamics 365 for Field Service. Pomocí zákaznického portálu můžete svým zákazníkům poskytnout úplný přehled o jejich servisních případech, zpřístupnit interaktivní mapu a například i fotografii technika mířícího k nim. Samozřejmostí je průběžné informování o stavu servisní zakázky pomocí textových zpráv nebo telefonních hovorů.

Připojená zařízení

Snižte své náklady tím, že budete vysílat servisní techniky k zákazníkům jenom tehdy, když je to skutečně potřeba. Microsoft Dynamics 365 for Field Service pomůže identifikovat a vyřešit problémy vzdáleně. Připojená servisovaná zařízení vám pomohou vidět a následně řešit problémy ještě před tím, než se o nich vaši zákazníci dozví.