Kontakt

O nás

AUTOCONT a.s. je společností, která v oblasti dodávek zboží, služeb a řešení na poli informačních a komunikačních technologií (ICT) úspěšně působí přes 25 let. Z původního výrobce PC a prodejce výpočetní techniky se společnost rozvinula v jednoho z nejvýznamnějších dodavatelů ICT v ČR. AUTOCONT a.s. je jednou z mála společností v oboru, která může portfoliem nabízených produktů a služeb výrazně oslovit zákazníky, jak ze segmentu malých a středních firem, tak ze segmentu velkých firem, finančních institucí a státní správy – níže jsou uvedeny hlavní oblasti nabídky.

AUTOCONT a.s. je součástí české soukromé skupiny AUTOCONT, do kterého dále patří například společnosti AUTOCONT Online, SIL Servis Partner a CAD Studio v České republice nebo AUTOCONT s.r.o. na Slovensku.

Skupina AUTOCONT v číslech

27

let na trhu a partnerství s Microsoft
Více než

1000

zaměstnanců
Více než

4000

mil. Kč obratu
Celosvětově v

TOP 20

největších partnerů Microsoft

IT Infrastruktura

Problematika IT infrastruktury je velmi obsáhlá. Začíná u kabelů položených v zemi a naftových generátorů zajišťujících napájení při výpadku. Pokračuje přes výstavbu ekonomicky efektivních datových center a výkonných datových úložišť, návrhy přístupových sítí, virtualizaci aplikací a desktopů, implementaci databázové infrastruktury až po adresářové služby, elektronickou poštu, zajištění bezpečnosti a monitoring a řízení IT. Končí záručním a pozáručním servisem a následnými službami pro podporu a zajištění provozu IT. Ne každý zákazník potřebuje a využije vše. Záleží na velikosti organizace a na jejím zaměření. Důležité však je, že ať potřebuje v této oblasti cokoli, AUTOCONT to dovede zařídit.

Více info

Podnikové aplikace a řešení

Portfolio AUTOCONTU pro oblast aplikací je velmi široké. Zahrnuje podnikové informační systémy (ERP), systémy pro personalistiku a mzdy (PAM), systémy pro řízení projektů a procesů (EPM) i pro řízení vztahů se zákazníky (CRM). Vše doplňují datové sklady, Business Intelligence, digitalizace, správa a řízení dokumentů, webová a portálová řešení i mobilní aplikace. Praktické zkušenosti z mnoha projektů vedly také k vytvoření širokého spektra oborových řešení. Hlavní cíl zákazníků je vždy stejný – dosáhnout automatizací procesů vyšší efektivity, úspory nákladů a vyšších výnosů. Úkolem AUTOCONTU je navrhnout optimální cestu a prostředky, a společně se zákazníkem uvést navržené řešení do života.

Více info

Vývoj softwaru

AUTOCONT vyvinul a nasadil celou řadu vlastních produktů, jako jsou systém pro správu identit, systém pro testování znalostí, systém včasné intervence, systém pro správu datových schránek, spisovou službu a mnoho dalších. Vedle toho AUTOCONT podle požadavků svých zákazníků vyvíjí software pro oblast datových skladů, systémů řízení výroby, informačních portálů, formulářových systémů a rovněž mobilní aplikace. Samostatnou kapitolou jsou průmyslové aplikace v rámci standardů Industry 4.0. Zákazník dostává řešení s vysokou přidanou hodnotou, kterou nemůže získat nákupem standardních produktů na trhu. AUTOCONT navíc dokáže realizovat i složité integrační projekty zajišťující správnou komunikaci jednotlivých aplikací, větší bezpečnost a lépe spravovatelné prostředí.

Více info

Outsourcing

AUTOCONT nabízí v oblasti outsourcingu služby od zajištění provozu koncových zařízení, přes outsourcing správy serverů a sítí až po komplexní outsourcing IT infrastruktury a aplikací zákazníka, a to včetně případného převzetí majetku a pracovníků. Provozované služby jsou řízeny a prováděny v souladu se standardy norem ISO/IEC 20 000, a to i v režimu 24/7. Specifickou formou outsourcingu je koncept „Jsme Vaše IT“, určený pro menší a střední komerční firmy, které jsou ochotny a schopny předat IT provoz své firmy do rukou AUTOCONTu. Kromě vlastního outsourcingu konkrétních technologií a služeb je zde klíčová schopnost AUTOCONTu integrovat zákazníkovy aplikace a podílet se na plánování rozvoje IT.

Více info

Cloud

Pro rychle rostoucí oblast cloudu AUTOCONT disponuje řešeními a službami založenými na využití veřejného, privátního nebo hybridního cloudu. Cloudové služby poskytuje z vlastních datových center v ČR nebo, v případě Microsoft služeb, i z datacenter v zahraničí. AUTOCONT zajišťuje poradenství pro využití cloudu, navrhuje a realizuje migrační scénáře a samozřejmě následně zajišťuje provoz v cloudu. Kromě toho nabízí k pronájmu infrastrukturu i širokou škálu aplikací v cloudu.

Více info

Integrace a poradenství

Většinu podnikových zákazníků i zákazníků ze státní a veřejné správy dnes nezajímají jednotlivé informační technologie nebo systémy. Logicky očekávají dodávky řešení, které podporují jejich podnikání nebo výkon statní a veřejné správy. Při realizaci takových řešení je obvykle potřeba vybudovat, respektive propojit, více informačních systémů, technologií a dodavatelů a spojit je ve funkční celek, za který pak integrátor odpovídá zákazníkovi. AUTOCONT má ambici, schopnosti i zkušenosti tuto roli vůči zákazníkům i ostatním dodavatelům plnit. Nabídka AUTOCONTu proto zahrnuje poradenství v oblasti bezpečnosti a managementu ICT, poradenství ke strategii a rozvoji ICT i celkové podnikové a procesní poradenství.

Více info