Kontakt

Microsoft Common Data Service

Microsoft Common Data Service (někdy také Common Data Model) je zabezpečená databázová platforma pro obchodní data, která obsahuje stovky již definovaných standardních obchodních entit, které byly pojmově usazovány v průběhu mnoha let dodávek řešení Microsoftu pro firemní zákazníky na celém světě. To znamená, že nyní mohou všechny vaše aplikace sdílet tutéž definici výrazů jako „zákazník“, „produkt“, „objednávka“, „kontakt“, „produkt“ a mnoho dalších.

Common Data Service je společný datový model uložený v Microsoft Azure, pomocí kterého se na obchodní data dívají aplikace a mnohem snadněji se navzájem integrují. Common Data Service je něco jako „lepidlo aplikací“, které začnete využívat ve chvíli, kdy začnete využívat služby Microsoft Dynamics 365.

Propojuje dříve datově nesourodé aplikace z rodiny Microsoft Dynamics, jako jsou produkty Dynamics AX, Dynamics NAV a Dynamics CRM. Propojuje také podnikové aplikace Microsoft Dynamics 365 s kancelářským balíkem Microsoft Office 365 a integruje vše na jednom datovém modelu s nástroji digitální inteligence jako je Cortana Intelligence, Machine Learning nebo Microsoft Power BI.

Chcete připojit své non-Microsoft aplikace třetích stran? Není problém. Připojte se snadno přes standardizovaný Common Data Service. Služba je přímo propojena také s nástrojem pro automatizaci pracovních postupů prostřednictvím Microsoft Flow a nástrojem pro publikaci mobilních aplikací Microsoft Power Apps.

Vytvoření Common Data Model

Data jsou jádrem obchodních aplikací a procesů. Pocházejí z aplikací jako je Excel, z různých lokálních databází a ze zdrojů cloudových služeb jako je Microsoft Dynamics CRM, Salesforce nebo SharePoint Online. Tyto různé datové zdroje můžete integrovat do Common Data Service.

Entity Common Data Model

Microsoft Common Data Model obsahuje širokou škálu standardních obchodních entit, které mohou být modifikovány pro potřeby každé organizace.

Vytvoření vlastní entity

Aplikace Microsoft Common Date Service je určena pro organizace všech velikostí – od těch nejmenších firem až po největší korporace. Společný datový model obsahuje sadu standardních entit, které řeší mnoho běžných obchodních scénářů. Někdy je však nutné řešit problémy specifické pro vaši firmu. V těchto případech je vhodné vytvořit vlastní entity. Můžete vytvořit entitu úplně od nuly nebo si ji založit zkopírováním polí jiné entity a dále upravit dle aktuální potřeby.

Správa dat v Common Data Service

S daty uloženými ve strukturách Microsoft Common Data Service můžete pohodlně pracovat. Příkladem může být import a export s nejrozšířenějším tabulkovým procesorem – s produktem Microsoft Excel.

Bezpečnost dat

Microsoft Common Data Service využívá systém bezpečnosti založený na rolích uživatelů a jim uděleným oprávněním k údajům. Je postaven na hierarchické struktuře, přičemž každá úroveň představuje různé úrovně přístupu. Na nejnižší úrovni oprávnění jsou individuální práva vytvářet, číst, aktualizovat a odstraňovat entitu. Kolekce těchto oprávnění na úrovni entit tvoří sadu oprávnění. Jedna nebo více sad oprávnění pak mohou být použity pro roli. Role na nejvyšší úrovni zahrnuje všechna oprávnění potřebná pro uživatele nebo skupinu uživatelů.

Technologie

Microsoft Common Data Service obsahuje technické funkce důležité pro řízení podnikových dat, jako je například automatické číslování, kaskádové DELETE nebo složitější datové typy, jako jsou adresy. Není to ale statická služba. Je neustále udržována a zdokonalována společností Microsoft. Díky vlastnostem cloudového prostředí Azure jsou nové verze snadno aktualizovány a budete tak moci přistupovat vždy k posledním verzi Common Data Service.

Data jsou jádrem obchodních aplikací a procesů. Data pocházejí z aplikací jako je Excel, z různých lokálních databází a také ze zdrojů pocházejících z cloudových služeb, jako je Microsoft Dynamics CRM, Salesforce nebo SharePoint Online. Tyto a jakékoliv své vlastní datové zdroje můžete velice snadno integrovat do Common Data Service a využívat je dále ve své organizaci.