Kontakt

Cortana Intelligence

Cortana Intelligence Suite je výkonná plně spravovaná sada pro správu velkých dat s pokročilými analytickými nástroji, která vám umožňuje inteligentně využívat vaše data k provádění potřebných činností. Předvídejte poptávku a optimalizujte dostupnost. Rychle reagujte na rozvíjející se trendy, zjednodušte procesy a eliminujte nákladné prostoje.

Pomocí sady Cortana Intelligence Suite můžete shromažďovat a analyzovat nevyužitá data pro provozní analytické nástroje, které splňují požadavky vašeho podnikání a rychlého dosažení nové hodnoty – od maloobchodu po pohostinství, od finančních služeb po zdravotnictví a také v celé řadě dalších průmyslových oborů.

Získejte náskok před konkurencí tím, že nebudete provádět prognózování budoucích kroků pouze na základě zkušeností z minulosti. Vylepšete své podnikové aplikace o strojové učení a přeměňte jejich jednoduché deskriptivní analytické funkce na preskriptivní analytická doporučení. Rozšiřte zkušenosti svých zákazníků, přizpůsobte reakce a provádějte odpovídající činnosti. Využívejte inteligentní agenty a kognitivní rozhraní API pro dosažení přirozenější interakce, která vám umožní vidět, slyšet, komunikovat a interpretovat svět kolem vás.

Činnost na základě analýz

Získejte náskok před konkurencí tím, že nebudete provádět prognózování budoucích kroků pouze na základě zkušeností z minulosti.

Rychlost a flexibilita

Podporuje řešení partnerů pro váš obor tak, abyste ji mohli rychle začít používat a přizpůsobit svým konkrétním potřebám.

Zabezpečení a škálovatelnost

Dostaňte se blíže ke svým zákazníkům pomocí inteligentních agentů – užitečněji, proaktivněji a přirozeněji.

Inteligence

Využijte data jako strategická aktiva a přesuňte je do popředí. Umožní vám roztřídit vznikající příležitosti a chopit se jich.

Nabídněte svým zákazníkům vynikající služby přizpůsobené jejich potřebám. Zajistíte tak, že vám zůstanou věrní. Spravujte důležitá data pomocí přehledných panelů a využívejte strojové učení a pokročilé analytické nástroje k tomu, abyste dělali správná rozhodnutí. K dispozici máte předem navržená řešení a uživatelského průvodce, takže začít bude velmi snadné.

Výroba

Zabránění vzniku problémů

Shromažďujte a analyzujte data ze svých zařízení a systémů a následně vytvořte plán údržby, který řeší potenciální problémy ještě předtím, než vůbec vzniknou. Zásluhou prediktivních analytických nástrojů můžete zákazníkům nabídnout špičkové služby a současně snížit provozní náklady.

Zdravotnictví

Bezproblémové řízení podniku

Objevte provozní analytické nástroje a informace ke zrychlení způsobu fungování vašeho podnikání, od optimalizace využití lůžek v nemocnicích až po efektivní řízení pracovních postupů zaměstnanců. Ponořte se hlouběji a získejte nástroje, které vám pomohou vytvářet nové obchodní příležitosti.

Finanční služby

Odborná správa cenných zdrojů

Nabídněte služby většímu počtu zákazníků a zlepšete správu zdrojů pomocí předvídání poptávky. Zásluhou pokročilých analytických nástrojů můžete automatizovat řízení zatížení v rámci systému budov, energetické sítě nebo městské sítě, zabránit výpadkům a současně snížit spotřebu zdrojů i celkové náklady.

Maloobchod

Prohloubení znalostí o zákaznících

Udržujte své zákazníky šťastné, spokojené a věrné tím, že jim ve správný čas nabídnete to, co chtějí. Nabízejte přizpůsobená oborová řešení, která zákazníkům umožní kontrolu, předvídejte jejich potřeby a dosáhněte vynikajících zkušeností – od online bankovnictví až po maloobchod. Využijte například služby pro analýzu obličejů, podoby, řeči či textu, pro doporučování, prognózování, míru odchodu zákazníků atd.

Veřejný sektor

Řiďte svůj podnik proaktivně

Zjistěte, jak, kdy a kde vaše podnikání dosahuje nejlepších výsledků, prostřednictvím provozních analytických nástrojů, které předvídají poptávku a optimalizují dostupnost zboží. Mít správné zboží na správném místě ve správnou dobu je výhodné nejen pro maloobchod, ale hlavně pro zákazníky.

Technologie

Prostřednictvím dat, jež máte k dispozici, vytvářejte produkty a služby, které vaši zákazníci požadují. Sada Cortana Intelligence Suite umožňuje předvídat výsledky pomocí strojového učení a vytvářet řešení pro předpovědi dalšího chování zákazníků, získat přehledy o vysoce ceněných zákaznících pro udržení jejich loajality a zjistit, jaké reakce zákazníků jsou vyjádřením jejich angažovanosti, abyste jim mohli nabídnout zajímavější produkty a služby.

Spravujte veškerá svá data v místním řešení i v cloudu

Připojte, připravte, řiďte a sledujte informace díky datům z webových stránek, aplikací a zařízení.

Škálování do petabajtů dle potřeby

Centralizované úložiště strukturovaných i nestrukturovaných dat s pružnou škálovatelností pro účely celopodnikové analýzy.

Predikce výsledků a předpis rozhodování

Výkonné strojové učení a pokročilé analytické nástroje založené na technologii Hadoop pro podporu akcí v reálném čase.

Přirozená interakce s agenty a kognitivními rozhraními API

Rozšiřte zkušenosti svých zákazníků, přizpůsobte reakce a provádějte odpovídající činnosti.