Kontakt

Microsoft Dynamics AX

Microsoft Dynamics AX je komplexní podnikový informační systém, určený pro řízení středně velkých a velkých organizací. Zvyšuje produktivitu a konkurenceschopnost díky konsolidaci a standardizaci všech procesů, poskytuje přehled o dění v organizaci. Umožňuje efektivně pracovat, reagovat na nové trendy a usnadňuje dodržování stanov a předpisů. Mezi jeho funkce patří pokročilé řešení pro řízení financí, controllingu, prodeje, nákupu, logistiky, výroby a služeb.

Microsoft Dynamics AX je znám také pod označením Axapta a byl původně vyvinut dánskou společnost Damgaard Data. V roce 2002 přešlo toto řešení díky akvizici do divize podnikových řešení Microsoft Dynamics společnosti Microsoft Corporation a dále je intenzivně rozvíjeno. Aktuální verzí produktu na trhu je Microsoft Dynamics AX 2012 R3. Jedná se o globální celosvětové dostupné řešení ve 45 jazycích. Umožňuje konsolidovat finanční, provozní a zákaznická data při zachování místních informací a získat tak strategickou výhodu a individuální vztahy se zákazníky, partnery a dodavateli. Na platformě Microsoft Dynamics AX je postavena aplikace Microsoft Dynamics 365 for Operations.

Řešení Microsoft Dynamics AX je škálovatelné a dokáže se rychle přizpůsobit růstu firmy, jejímu rozšiřování o nové pobočky, fúze či akvizice. Microsoft Dynamics AX vyhoví jak rozsáhlým holdingům provozujícím filiálky v několika zemích, tak rychle rostoucím menším firmám, které mohou mít v začátcích jen pár uživatelů, ale plánují rychle expandovat a potřebují silné nadnárodní řešení, které je tento rychlý růst schopno pokrýt.

Použitelnost Microsoft Dynamics AX je opravdu široká – kromě výrobních, distribučních či maloobchodních společností je tento informační systém vhodný i pro poskytovatele služeb, utility nebo úřady.

Výroba a projekty

Modul Štíhlá výroba je uplatňován jak v automobilovém průmyslu, tak i ve strojírenství. Obsahuje nástroje pro implementaci metodologií Kanban, Just in Time, 5S, které optimalizují proces výroby.

Modul Štíhlá výroba napomáhá k získání dokonalého přehledu o procesu výroby, zajišťuje její efektivitu a flexibilitu a tím lepší orientaci na koncového zákazníka.

Nástroj Procesní výroba modeluje výrobní kapacity, zajišťuje jejich přesné plánování, kalkulaci ve výrobním procesu a následné řízení výrobních zdrojů.

Díky integraci modulů výroby organizace dosahují růstu a vyšší ziskovosti.

Finanční management a controlling

Modul Finanční management a controlling poskytuje ucelený pohled na finanční řízení celé společnosti. Disponuje daty, která jsou základem pro tvorbu analýz a sestav, přehledu výkonnostních metrik a klíčových ukazatelů výkonu (KPI) pro manažery.

Modul eviduje příjmy, výdaje, závazky, pohledávky a veškeré finanční toky společnosti. Snižuje časovou náročnost na přípravu dat pro audity či na tvorbu zákonného výkaznictví. Samozřejmostí tohoto nástroje je správa měnových kurzů.

Sklady a zásobování

Modul Řízené skladování a zásobování napomáhá optimalizovat procesy v dodavatelském řetězci. Díky dokonalému plánování a nastavení optimální úrovně zásob, dochází k eliminaci nákladů a zároveň přináší aktuální informace o volných zdrojích.

Modul sleduje výrobu, nákupní a prodejní logistické činnosti, čímž se snaží odhalit riziková místa.

Zákazníkům se dostává lepších služeb v podobě dodržování termínů/včasnosti vyhotovení zakázek, snižováním reklamací a nákladů na celý proces.

Obchod a marketing

Modul Obchod a marketing obsahuje funkce pro správu kontaktů, prodeje a marketing, které výrazně posilují vztahy se zákazníky a přispívají k navazování nových obchodních vztahů. Modul umožňuje aplikovat jedinečné prodejní procesy, vytvářet nabídky a sledovat a řídit celý proces prodeje a hodnotit výtěžnost zákazníka v porovnání s vynaloženými náklady. Kontakty lze segmentovat na základě kritérií a těmto segmentům uzpůsobovat marketingové kampaně. Modul sleduje metriky, jakými jsou získané a ztracené zakázky, silné a slabé místa, příležitosti a hrozby. Informace tohoto typu lze generovat do sestav na základě vlastních dotazů.

Maloobchod

Modul Retail je navržen tak, aby pokrýval procesy centrální správy obchodů a dodavatelského řetězce. Spojení modulu pro maloobchod a ERP systému Microsoft Dynamics AX vytváří komplexní řešení, které promítá veškeré operace do financí ihned, čímž lze získat podrobný přehled o dění ve firmě. Tato integrace přináší organizaci zrychlení obchodního procesu, umožňuje pružně reagovat na změny např. přidáním článku do obchodního modelu či vyžaduje minimální úsilí na zaškolení uživatelů díky intuitivnímu uživatelskému rozhraní. Zaměstnanci mohou rychle a snadno začít používat modul pro maloobchod bez složitého zaškolování.

Personalistika

Modul speciálně navržený pro správu mezd a personalistiky eviduje důležité informace o zaměstnancích.

Na jedné straně se jedná o informace o stávajících zaměstnancích, u kterých se evidují veškerá absolvovaná školení, dovednosti, druh pracovního poměru, přičemž společnost na základě těchto zjištěných informací může rozvíjet program k využití potenciálu každého zaměstnance. Veškeré tyto informace se promítají do zúčtování mezd.

Na straně druhé jde o náborové kampaně, v rámci kterých pomáhá vybrat nejlepší talenty dle jasně definovaných obchodních potřeb a nastavených modelů pro výběr uchazečů.

Technologie

Robustnost celého řešení se odráží v jeho vysoké spolehlivosti a bezporuchovém chodu. Architektura systému využívá celou škálu Microsoft technologií. Ty pomáhají snížit náklady na údržbu aplikace po celou dobu jejího životního cyklu. Aplikační architektura řešení Microsoft Dynamics AX je tvořena vrstvami. Adaptace a inovace řešení v průběhu času je díky tomu spojena s menším rizikem a náklady. Moderní vývojové prostředí Microsoft Dynamics AX umožňuje přizpůsobení podle potřeb rozsáhlých podniků i naplnění specializovaných požadavků.

Microsoft Dynamics AX umožňuje snadnou integraci jiných aplikací, flexibilní úpravy procesů, přizpůsobení specifickým procesům a tím přirozeně podporuje růst firmy. Zároveň nabízí „best practices“, které jsou v systému předpřipraveny pro standardní procesy.

Jednoduché ovládání a příjemné prostředí Microsoft Dynamics AX poskytuje uživatelům intuitivní zobrazování přesně těch informací, které potřebují pro svou práci. Prostředí založené na uživatelských rolích umožňuje zaměstnancům soustředit se na důležité úkoly, vyhledávat a třídit informace a aktivity a jednoduše mezi sebou komunikovat. To vše v důvěrně známém prostředí a ve spolupráci s aplikacemi Microsoft Office.

Integrované funkce sjednocené komunikace dostupné přímo z Microsoft Dynamics AX pomáhají lidem efektivně komunikovat a spolupracovat. Elektronická výměna dokumentů usnadňuje spolupráci s obchodními partnery. Microsoft Dynamics AX umožňuje také snadno rozšířit obchodní postupy na internet a otevřít tak firmu zákazníkům. Webové rozhraní systému otevírá možnosti práce se systémem na tabletech a chytrých telefonech.