Kontakt

Microsoft Dynamics NAV

Microsoft Dynamics NAV je podnikový informační systém určený pro malé a středně velké společnosti, které hledají komplexní a zároveň jednoduché softwarové řešení s intuitivním uživatelským prostředím. Microsoft Dynamics NAV umožňuje získat podrobnější přehled o dění ve společnosti. Zjednodušuje a řídí klíčové podnikové procesy přes hranice jednotlivých oddělení. Podporuje procesy z oblasti řízení financí, obchodu, distribuce, projektového řízení, výroby a mnoha dalších. Udržuje informace o zákaznících i servisu a nabízí nástroje pro manažerské vyhodnocování a reporting. Díky moderní technologii a otevřenému vývojovému prostředí lze Microsoft Dynamics NAV snadno přizpůsobit specifickým požadavkům uživatelů a firemním procesům.

Microsoft Dynamics NAV je znám také pod označením Navision a byl původně vyvinut dánskou společností Navision Software A/S. V roce 2002 přešlo toto řešení díky akvizici do divize podnikových řešení Microsoft Dynamics společnosti Microsoft Corporation a dále je intenzivně rozvíjeno. Více informací v produktovém listu Microsoft Dynamics NAV 2018.

Svoji jedinečnou vnitřní logikou, která spojuje data ze všech oblastí, Microsoft Dynamics NAV zvyšuje produktivitu i efektivitu práce firem z mnoha oborů. Řešení Microsoft Dynamics NAV používá více než milion uživatelů na celém světě a je k dispozici ve více než čtyřiceti jazykových verzích. Microsoft Dynamics NAV máte možnost používat nejen, jak jste zvyklí, v kanceláři, ale i doma nebo na cestách. Připojit se můžete z počítače, chytrého telefonu nebo tabletu různých platforem Android nebo iOS. Jedinečná je jeho integrace s Microsoft Office 365, díky níž můžete zpracovávat ERP operace přímo v prostředí Microsoft Outlook.

Finanční management a účetnictví

Robustní základna pro řízení financí a účetnictví tvoří páteř tohoto podnikového řešení. Funkce systému pomáhají sledovat a detailně analyzovat veškeré finanční operace v podniku. S jejich použitím lze efektivněji spravovat hlavní knihu, závazky, pohledávky, skladové zásoby, prodejní procesy, fakturaci, analytické účetnictví, majetek, provádět odsouhlasení bankovních transakcí a inkasa z účtů. To vše v libovolném analytickém nebo operativním členění. Součástí finanční agendy je také finanční a cash-flow plánování včetně následného detailního porovnání s realitou. Podobně jako z jiných částí systému je možné uvedená data exportovat např. do souboru Microsoft Excel k dalšímu analyzování.

Banky a pokladny

Systém poskytuje detailní přehled hotovosti v pokladnách nebo na bankovních účtech. Integrací s bankovními systémy lze výrazně zvýšit efektivitu práce při sestavování bankovních příkazů a účtování bankovních výpisů. Samozřejmostí je práce s libovolnými měnami jak v bankovní, tak v pokladní evidenci. Data v bankovní a pokladní evidenci jsou společně s obchodními doklady (fakturami a dobropisy) základem pro sestavení denního operativního platebního výhledu (tzv. operativní cash-flow).

Dlouhodobý majetek

Evidence majetku v Microsoft Dynamics NAV umožňuje evidovat všechny známé kategorie vlastního nebo cizího majetku. Hmotný i nehmotný, včetně majetku operativního nebo zapůjčeného. Jsou podporovány veškeré legislativně možné varianty odpisů, včetně mnoha typů specifických odpisů dle odpisových tabulek, založených na provozní době zařízení, době použitelnosti apod. Systém disponuje mnoha detailními přehledy a sestavami, např. pro kontrolu odpisů, inventarizaci a doložení účetního stavu majetku, stanovení podkladů pro odloženou daň apod. V průběhu životního cyklu každé karty majetku je možné v každém okamžiku detailně sledovat jednotlivé operace s majetkem (pořízení, zařazení, zhodnocení apod.). Jako doplňkové funkce nabízí systém evidenci údržby a pojištění dlouhodobého majetku s automatickým účtováním do oblasti financí.

Prodej a marketing

Modul Prodej a marketing slouží k řízení zákaznických vztahů, umožňuje spravovat skupiny zákazníků, vytvářet a spouštět marketingové kampaně, organizovat a analyzovat prodeje. Umožňuje realizovat celou škálu procesů obchodní činnosti – od předpovědi prodeje, přes evidenci obchodní příležitosti, přijetí poptávky, vytvoření objednávky, její schválení a odsouhlasení, až po fakturaci a odeslání na místo určení. Klíčové aktivity obchodníků mohou být realizovány přímo v prostředí Microsoft Outlook a jsou tak uživatelům přístupné ve známém prostředí společně s ostatními úkoly. K dispozici jsou mimo jiné funkcionality pro schvalování prodejních dokladů, řízení procesu prostřednictvím workflow a elektronickou komunikaci se zákazníky.

Nákup

Řešení oblasti nákupu umožňuje zpracovat všechny procesy, které mají souvislost s nákupem materiálu, zboží nebo služeb. Modul podporuje celý proces nákupu, počínaje správou karet zboží, dodavatelů, přes správu požadavků na nákupy, plánování zásobování, proces objednávání, příjem zboží a služeb, likvidaci nákupních faktur, až k návrhu plateb dodavatelům. Funkce pro automatizaci nákupu umožňují přizpůsobit pracovní procesy konkrétním potřebám dané společnosti a ve svém důsledku výrazně zjednodušit nákupní cyklus. Samozřejmostí je podpora pro hodnocení dodavatelů s možností vícenásobné tvorby a vyhodnocování poptávek pro danou zakázku. Funkce nákupu podporují průběžné sledování zpracování a plnění nákupních objednávek nebo poptávek. K dispozici je schvalování dokladů a elektronická komunikace s dodavateli.

Sklady

Systém Microsoft Dynamics NAV umožňuje nastavit řadu variant a kombinací zpracování skladových procesů jak pro společnosti s jednoduchým skladem, tak pro společnosti se sofistikovanými skladovými procesy. Základem je evidence kmenových karet zboží a jejich parametrů. Umožňuje spravovat zásoby na různých místech - lokacích, které mohou představovat sklady, výrobní závod, distribuční centra, předváděcí místnosti nebo prodejny. Jsou podporovány veškeré skladové operace, jako jsou příjem, výdej, transfer (převod), zaskladnění, vyskladnění, dodávky, a to včetně možnosti sledování čísel šarží a sériových čísel s plnou dohledatelností. Dále umožňuje i specifické logistické procesy jako jsou přímé dodávky, speciální objednávky a montážní zakázky. Zásobování lze automatizovaně plánovat na základě parametrů zboží a definovaných metod doplňování např. dle hladin zásob, na zakázku apod. Systém řízeného skladu poskytuje automatizaci procesu řízeného zaskladňování a vyskladňování, a to včetně práce se zónami a přihrádkami jednotlivých skladů. Skladové operace je možné realizovat prostřednictvím čteček čárových kódů nebo mobilních zařízení.

Řízení projektů a zdrojů

Modul Projekty podporuje běžné úlohy řízení projektů, jako je nastavení projektu, plánování úkolů a zdrojů, správě rozpočtů, monitorování průběhu a tvorbě podkladů pro fakturaci zákazníkovi. Je možné spravovat dlouhodobé projekty, které zahrnují použití lidských zdrojů, strojů, zboží a dalších typů spotřeby, které chcete sledovat. Projekt lze přidělit konkrétnímu zákazníkovi a fakturovat kompletně nebo částečně. Plánování zdrojů slouží ke sledování času a úsilí, které je potřebné při provádění a poskytování služeb. Zdroje lze fakturovat samostatně jako služby prostřednictvím prodejních dokladů nebo je lze přiřazovat na projekty a následně fakturovat v rámci těchto projektů. Dále je k dispozici použití pracovních výkazů pro sledování času, který je spotřebován na různých projektech. Modul Projekty je často používán pro realizaci jednoduché zakázkové výroby.

Řízení a plánování výroby

Modul Výroba umožňuje koordinovat celý proces výroby od návrhu výrobků (kusovníky, technologické postupy, podpůrná dokumentace), plánování požadavků dle kapacit, přes realizaci jednotlivých kroků výrobního procesu, spotřebu materiálů a polotovarů až po naskladnění hotového produktu. Výrobní kusovníky mohou být víceúrovňové, podporují verzování a poskytují kalkulaci ceny finálního produktu. Plánování výrobních zakázek probíhá dle zvolených metod plánování na základě objednávek z prodeje, prodejních prognóz, plánovacích parametrů výrobků nebo adhoc požadavků. Výrobní zakázky mohou zahrnovat i subdodávky dílčích celků a komponent. Veškeré procesy lze evidovat v elektronické formě a mohou být podpořeny prostřednictvím funkcionality workflow.

Servis

Poskytování servisu zákazníkům tvoří důležitou část obchodní činnosti a může se stát jedním z faktorů, které ovlivňují spokojenost a loajalitu zákazníků a následně také jejich výnosy. Microsoft Dynamics NAV poskytuje sadu nástrojů, které servisní činnosti zjednodušují. Tyto nástroje jsou navrženy pro podporu servisu a servisních zásahů. Systém umožňuje evidenci předmětů servisu, servisních smluv a plánování servisních zakázek. Na zakázky lze přidělovat servisního technika podle odbornosti a dostupnosti, provádět odhady nákladů, sledovat spotřebu práce a náhradních dílů a po ukončení realizovat vystavení servisních faktur.

Lidské zdroje

Modul Lidské zdroje umožňuje pořizování záznamů o zaměstnancích. Díky ní je možné evidovat a udržovat základní informace o zaměstnancích, jako jsou pracovní smlouvy, kvalifikace a kontakty na zaměstnance. Lidské zdroje můžete také využít k evidenci absencí zaměstnanců.

Technologie

Systém Microsoft Dynamics NAV využívá celou škálu moderních technologií, díky kterým je osvědčená vnitřní logika a funkcionalita systému postavena na nejvyšší možnou technologickou úroveň.

Jednoduché ovládání a příjemné prostředí Microsoft Dynamics NAV zobrazuje uživatelům přesně ty informace, které potřebují, čímž jim významně usnadňuje práci se systémem. Prostředí založené na uživatelských rolích umožňuje zaměstnancům soustředit se na důležité úkoly, vyhledávat informace, sledovat aktivity a jednoduše mezi sebou komunikovat. To vše v důvěrně známém prostředí, které si uživatelé mohou i sami přizpůsobit dle svých aktuálních potřeb a ve spolupráci s aplikacemi Microsoft Office.

Jednou z největších předností systému Microsoft Dynamics NAV je jeho otevřenost umožňující velmi jednoduché přizpůsobení měnícím se požadavkům firmy.

Systém využívá moderní třívrstvou architekturu a přináší datovou a procesní otevřenost s jinými systémy. K dispozici jsou například integrace s Power BI poskytující předpřipravené manažerské výstupy, integrace s Microsoft Dynamics CRM zjednodušující práci uživatelům pečujícím o vztahy se zákazníky, elektronická fakturace, napojení na službu vytěžování dat z elektronických dokumentů a celá řada dalších integrací.

Bezpečnost systému je zajištěna nejen prostřednictvím správy uživatelů a uživatelských práv, ale i dalšími technologickými prvky zahrnujícími komunikaci prostřednictvím bezpečnostních certifikátů a možnosti šifrování dat.

Pro automatizace jsou k dispozici funkce Workflow a Fronta úloh. Workflow podporuje řízení a automatizaci podnikových procesů se zaměřením na schvalování, upozorňování uživatelů a automatizaci integrací s externími systémy. Fronta úloh je pak nástroj, který zajišťuje vlastní spouštění úloh dle nastaveného plánu.

Rychlost implementace usnadňují podpůrné nástroje a možnost provozování systému jako služby, což eliminuje nutnost počáteční velké investice.

Microsoft Dynamics NAV máte možnost používat nejen v kanceláři, ale i doma nebo na cestách. Připojit se můžete z počítače, chytrého telefonu nebo tabletu různých platforem jako jsou Microsoft Windows, Google Android nebo Apple iOS.