Kontakt

Microsoft Power BI

Microsoft Power BI je sada obchodních analytických nástrojů pro snadné zobrazení a analýzu dat, umožňující pokročilé sdílení poznatků mezi uživateli. Microsoft Power BI dashboardy poskytují uživatelům ucelený pohled na jejich nejdůležitější ukazatele na jednom místě. Data jsou aktualizována v reálném čase a jsou dostupná odkudkoliv na všech mobilních zařízeních s aplikacemi Microsoft Power BI Mobile. Jedním kliknutím mohou uživatelé zkoumat data v reportu pomocí intuitivních nástrojů, které činí hledání souvislostí snadným.

Vytvoření dashboardu je jednoduché díky více než 60 napojením k populárním obchodním aplikacím. K dispozici jsou předpřipravené dashboardy, které můžete využít jako šablony a po snadném a rychlém přizpůsobení vašim potřebám je uvést do provozu. Pokud jste analytik vytvářející reporty pro vaši organizaci, Microsoft Power BI vám umožní být více produktivní a kreativní. Můžete kombinovat data z různorodých databází, souborů a webových služeb s vizuálními nástroji, které vám pomohou pochopit a automaticky opravit kvalitu dat a případné problémy s jejich formátováním. S více než 20 vestavěnými efekty vizualizací jsou analytické zprávy působivější a přehlednější. S Microsoft Power BI můžete sjednotit všechna data vaší organizace, ať už v cloudu nebo v interních aplikacích.


Celá vaše firma na jedné palubní desce přístupná odkudkoliv


Interaktivní nástroje pro analýzu a vizualizaci dat


Konzistentní analýzy nad daty v rámci celé organizace


Integrované úžasné BI nástroje přímo ve vašich aplikacích

Finance

Finanční výkonnost

Zobrazit Report

Získejte dokonalý přehled o finančních datech z různých zdrojů během několika sekund.

 • Sledujte všechna data najednou – od souhrnných výkazů až po detaily na úrovni finančních účtů
 • Jedním kliknutím přejděte do detailů – ke konkrétním oblastem či segmentům
 • Dělejte rychlá a informovaná rozhodnutí v reálném čase

Výnosnost a ziskovost

Zobrazit Report

Získejte okamžité odpovědi díky finančním dashboardům na řídicí úrovni.

 • Reagujte rychleji na nejnovější výnosová data díky reportům sestaveným dle vašich potřeb
 • Kombinujte data a identifikujte včas výkyvy ve výnosech
 • Tvořte předpovědi s dostatečným předstihem a v případě potřeby je upravte

Řízení kapitálových výdajů (CAPEX Management)

Zobrazit Report

Zapomeňte na zdlouhavé dohledávání dat a vyhraďte si čas na strategické analýzy.

 • Odhalte včas neočekávané pohyby výdajů díky analýze dat v reálném čase
 • Reagujte rychle na změny a umožněte jejich okamžitou korekci
 • Pár kliknutími nasdílejte reporty těm správným týmům

Řízení výdajů

Zobrazit Report

Získejte ucelený přehled o vašich finančních zdrojích ze všech datových zdrojů v jednom modelu.

 • Odhalte včas anomálie a výkyvy nákladů díky intuitivním vizualizacím
 • Analyzujte trendy a aktivně vyhledávejte a identifikujte podvody či případy zneužití dat
 • Ujistěte se, že jsou vaše data vždy aktuální díky automatickým aktualizacím

Marketing

Analýzy kampaní

Zobrazit Report

Přeměňte marketingová data v interaktivní dashboardy a zlepšete tak své prodejní výsledky.

 • Analyzujte kampaně v reálném čase
 • Identifikujte změny v zákaznických trendech a jejich vnímání
 • Porovnávejte aktuální marketingové výnosy, náklady či návratnost investic po segmentech, kampaních, kanálech a dalších

Webové a sociální analýzy

Zobrazit Report

Prohlížejte webové stránky či e-maily a vyhodnocujte sociální analytiky na jednom místě.

 • Analyzujte vnímání zákazníků v reálném čase
 • Přizpůsobujte svůj web i sociální kampaně aktuálním trendům
 • Monitorujte reakce zákazníků díky nástrojům sociálních médií

Emailové analýzy

Zobrazit Report

Komunikujte důležité výsledky jako návratnost investic (ROI) na základě aktuálních informací.

 • Využijte předvolených reportů a dashboardů pro rychlé pochopení výsledků marketingových kampaní
 • Přizpůsobujte svůj web dle aktuálních trendů
 • Monitorujte reakce zákazníků prostřednictvím nástrojů sociálních médií

Podíl na trhu

Zobrazit Report

Aktivně vyhledávejte a publikujte informace o trhu prostřednictvím interaktivních dashboardů do všech zařízení.

 • Publikujte přehledně svůj podíl na trhu díky interaktivním vizualizacím
 • Rychleji reagujte na změny díky lepšímu nadhledu nad všemi aspekty kampaní
 • Sdílejte své poznatky prostřednictvím různých mobilních zařízení

Prodej

Quota Management

Zobrazit Report

Dělejte informovaná rozhodnutí na základě současných i minulých prodejních dat.

 • Získejte přehled o reálném pokroku prodeje a porovnejte jej s jeho prognózami
 • Jednoduše analyzujte prodejní výkonnost po geografických oblastech či podle jednotlivých obchodníků

Prodejní trendy

Zobrazit Report

Udržujte informovanost svého týmu díky rychlému sdílení interaktivních vizualizací.

 • Sledujte prodejní trendy pro zdokonalení obchodní strategie a udržení aktuálnosti dlouhodobých obchodních plánů
 • Sdílejte své poznatky se všemi prodejními týmy
 • Dynamicky upravujte své postupy a procesy a zavádějte je napříč všemi zařízeními

Prodejní výkonnost

Zobrazit Report

Získejte ucelený pohled o prodejní výkonnosti napříč všemi segmenty.

 • Udržujte si přehled o prodejní výkonnosti díky nepřetržité aktualizaci dat a interaktivním dashboardům
 • Jednoduše identifikujte méně výkonné oblasti svého podnikání
 • Identifikujte rozdíl mezi aktuálními výnosy a prodejními cíli dle jednotlivých segmentů

Pipeline reports

Zobrazit Report

Podpořte svá rozhodnutí rychlým přístupem k detailům prodejních dat.

 • Vytvářejte přesné prodejní prognózy a plány
 • Vyhodnocujte plány tržeb v reálném čase
 • Jednoduše propojte prodejní data, pracujte s nimi na jednom místě a vytvářejte detailní analýzy

Lidské zdroje

Přehledy o lidských zdrojích

Zobrazit Report

Plánujte efektivněji díky jednotnému přístupu k aktuálním i budoucím potřebám lidských zdrojů.

 • Sledujte nejnovější trendy v retenci zaměstnanců a snižování jejich fluktuace
 • Zůstaňte v obraze díky automatickým aktualizacím dat
 • Využijte mobilních notifikací pro informování o změnách v náborových plánech

Compliance Training

Zobrazit Report

Podpořte svá rozhodnutí interaktivními dashboardy s detailními daty o lidských zdrojích.

 • Sledujte pokrok a růst jednotlivců v porovnání s jejich cíli stanovenými na základě jejich pracovních rolí
 • Prověřujte růst svých pracovníků díky detailním datům v reálném čase
 • Pokládejte jednoduché otázky prostřednictvím intuitivního nástroje Q&A v aplikaci Power BI

IT

Náklady na IT

Zobrazit Report

Spravujte vše na jednom místě včetně síťových systémů, služeb, aplikací a bezpečnostních údajů.

 • Propojte aplikaci PowerBI s ostatními nástroji
 • Integrujte PowerBI do vašich stávajících řešení a mějte nepřetržitý přístup k datových analýzám
 • Pracujte jak s produkty společnosti Microsoft jako Azure Active Directory, tak s produkty jiných společností jako SAP

IT helpdesk

Zobrazit Report

Identifikujte rizika včas díky sledování a vyhodnocování klíčových metrik v reálném čase.

 • Zjednodušte řešení požadavků helpdesku jejich řazením na základě aktuálních trendů
 • Porovnávejte vizualizace klíčových metrik v reálném čase – sledujte vytíženost helpdesku či statistiky nejčastějších problémů
 • Budujte lepší vztahy s vašimi zákazníky snížením počtu řešených požadavků

Bezpečnost a zodpovědnost

Zobrazit Report

Poskytněte uživatelům datovou nezávislost napříč veškerým reportingem, který v jednom modelu kombinuje více datových zdrojů.

 • Zvyšte zabezpečení sítě díky včasné identifikaci hrozeb
 • Sledujte dodržování bezpečnostních, softwarových a dalších standardů v reálném čase
 • Zabudujte bezpečnostní prvky jako přístupové protokoly k síti a zobrazujte je na každém dashboardu

Operace

Výroba

Zobrazit Report

Zlepšete řízení výroby kombinací rozmanitých dat - od výroby až po distribuci.

 • Organizujte pravidelné stand-up schůzky přímo na pracovišti a podpořte prezentované výsledky a plány interaktivními dashboardy
 • Optimalizujte výkonnost výroby
 • Jednoduše identifikujte slabé oblasti pro zlepšení celého výrobního procesu

Výkonnost poboček

Zobrazit Report

Udržujte své týmy v obraze sdílením nejnovějších provozních dat.

 • Optimalizujte alokaci zdrojů napříč regiony
 • Získejte aktuální údaje o stavu inventury v reálném čase
 • Sledujte aktuální trendy a na jejich základě jednoduše identifikujte oblíbené produkty

Analýza pohledávek

Zobrazit Report

Reagujte rychleji díky mobilním upozorněním o nedostatcích při přepravě, ve skladových zásobách a dalších časově náročných aktivitách.

 • Zvyšte efektivitu díky analýze ukazatelů jako minulé celkové poptávky, výstupy výroby nebo čas přepravy
 • Sledujte data prostřednictvím dashboardů s funkcemi drag-and-drop a přehlednými vizualizacemi
 • Udržujte jednu verzi napříč všemi odděleními s informacemi aktualizovanými v reálném čase

Technologie

Vytěžte veškerá svá data. Připojte Microsoft Power BI k datům, která jsou pro vás důležitá. Ať již jsou to Excel tabulky, firemní databáze, big data, streamovaná data nebo cloudové služby. Power BI umožňují připojit se ke stovkám datových zdrojů. Například:


SharePoint


Dynamics 365


Adobe Analytics


Google Analytics


SQL Server


Salesforce


Azure Audit Log


Excel


Access


Facebook


Oracle


OData