Kontakt

Microsoft PowerApps

Pomocí Microsoft PowerApps můžete ve své organizaci pracovat s firemními daty přes mobilní aplikace, které jste si sami vytvořili, nebo které s vámi sdílí někdo jiný. Mobilní aplikace běží na všech typech mobilních zařízeních různých operačních systémů nebo je můžete spustit v internetovém prohlížeči.

Můžete vytvořit nekonečné množství aplikací, a to vše bez nutnosti učit se nějaký programovací jazyk. Práce s mobilními aplikace včetně jejich vytvoření probíhá na uživatelské úrovni. Jednoduše si necháte vygenerovat vhodný typ aplikace nad zdrojem dat a poté si ji snadno přizpůsobíte vašim potřebám. K dispozici máte předpřipravené ukázkové aplikace a PowerApps šablony, ze kterých můžete vycházet a lépe na nich pochopit, jak vytvářet složitější mobilní aplikace pro mobilní telefony a tablety.


Připojování k systémům a vytváření nových dat


Sestavování aplikací bez psaní kódu


Publikování a používání na webu a v mobilních zařízeních

S trochou zkušeností a kreativity můžete rozvíjet své vlastní aplikace od nuly. Můžete se připojit k více datovým zdrojům, můžete přidávat další složitější prvky uživatelského rozhraní a určovat pokročilejší chování aplikací. Vytvořené aplikace můžete snadno a bezpečně sdílet v rámci své organizace. Další možností je získat mobilní aplikace PowerApps z Microsoft AppSource, ve kterém naleznete stovky již vyvinutých a vyzkoušených aplikací jiných zákazníků a partnerů Microsoftu. Na AppSource můžete vyhledávat aplikace podle různých kritérií, filtrovat podle používaných zdrojů dat, podle využívaných produktů nebo podle typu použití. Microsoft AppSource je integrován v domovské stránce Microsoft Dynamics 365 a máte tak všechny dostupné aplikace neustále k dispozici.

Vytvoření aplikace z datového zdroje

V Microsoft PowerApps můžete automaticky generovat aplikace pro správu dat uložených například v Common Data Service. Ve výchozím nastavení je každá aplikace, která je vygenerována v Microsoft PowerApps, složena ze tří obrazovek:

 • Seznam
  Na obrazovce se zobrazuje úplný seznam nebo podmnožina seznamu s jedním nebo více poli. K dispozici jsou tlačítka vyhledávaní a třídění, která umožňují uživatelům snadno najít konkrétní záznam.
 • Detail
  Na obrazovce jsou podrobnosti jednoho záznamu ze seznamu. Zobrazuje více polí o záznamu než na obrazovce se seznamem, často všechna pole pro konkrétní záznam.
 • Editace
  Obrazovka umožňující upravit, smazat nebo vytvořit zcela nový záznam.

Vytvoření aplikace z SharePoint

V Microsoft PowerApps můžete automaticky generovat mobilní aplikace, ve kterých mohou uživatelé spravovat položky v seznamech SharePoint Online. Aplikace se vygeneruje se třemi obrazovkami, což uživatelům umožní:

 • zobrazit všechny položky v seznamu
 • zobrazit všechna pole pro konkrétní položky
 • vytvořit nebo upravit položku

Pokud vytvoříte aplikaci přímo z listu SharePoint Online, aplikace se automaticky vygeneruje jako pohled na tomto seznamu. Uživatelé si potom mohou spustit aplikaci na zařízení se systémem Windows, iOS, Android nebo v internetovém prohlížeči.

Připojení zdrojů dat

Z Microsoft PowerApps se můžete připojit k mnoha datovým zdrojům, jako jsou například údaje v Microsoft Office 365, Microsoft Dynamics 365 nebo třeba v Dropboxu, Twitteru, Google Drive a mnoha dalších. Svá připojení si můžete snadno spravovat a přidávat ze seznamu další dostupná.

Publikování aplikace v organizaci

Je skvělé vytvářet aplikace pro vlastní potřeby, ale skutečné kouzlo Microsoft PowerApps je ve sdílení těchto mobilních aplikací s ostatními. Můžete sdílet aplikace s konkrétním uživatelem, skupinou uživatelů, svým týmem nebo přímo s celou organizací. Dáte-li někomu potřebná oprávnění, mohou kolegové vaši mobilní aplikaci také upravovat.

Vytvoření vlastního rozhraní

V Microsoft PowerApps můžete využívat jakékoliv RESTful API rozhraní.

Technologie

Vše propojte s tím, co již máte. Můžete rychle vytvářet aplikace s daty, která již máte, místně nebo v cloudu. Připravených datových zdrojů je mnoho desítek. Například:


SharePoint Online


Dynamics 365


Office 365


OneDrive


DropBox


Salesforce


Azure


Excel


Slack


SQL Server


Outlook


Brána dat