Kontaktujte nás

Mission Possible Adopční kampaň Office 365

Office 365 nabízí celou řadu užitečných nástrojů, které pomáhají zlepšit komunikaci a spolupráci ve firmách. Aby se očekávaný efekt dostavil, je potřeba změnit léty navyklé postupy práce a naučit se nástroje Office 365 ovládat a správně využívat. Když se to udělá dobře a zapojí se celá firma, dojde ke zlepšení kultury komunikace a rozvinutí týmové spolupráce i napříč odděleními. Ubyde zbytečných mailových vláken, stresu při týmové práci na dokumentech, nepořádku v jejich verzích a třeba i cestování kvůli krátkým schůzkám, které lze vyřešit konferencí. Optimální formou, jak zlepšení dosáhnout, je právě adopční kampaň.

Zlepšete kulturu komunikace ve vaší firmě i týmovou práci díky adopční kampani office 365!

Výhody kampaně

Praktická zkušenost
Účastníci průběžně plní zadané úkoly, v rámci kterých si zažijí typické scénáře Office 365. Celou dobu pracují přímo v prostředí Office 365.

Časová nenáročnost
Účastníci dostávají jednu až dvě krátké instrukce denně, kterým se zvládnou věnovat souběžně s běžnými pracovními aktivitami.

Interaktivita
Účastníci mohou s průvodcem komunikovat prostřednictvím Teams, odpovídat na jeho zprávy, ale také komunikovat mezi sebou.

Časová flexibilita
Účastníci nejsou nuceni se kampaně účastnit v přesně stanovený čas a mohou se dodatečně vrátit a zmeškaný obsah si projít.

Rozmanitost
Účastníci si v průběhu kampaně vyzkouší použití různých nástrojů a služeb Office 365.

Pro všechny úrovně
Začátečníci si osvojí potřebné základy, pokročilejší uživatelé dostanou řadu nových tipů a přehled o užitečných novinkách.

Motivace
Za úspěšné plnění instrukcí jsou účast- níkům připisovány body. Kdykoli vidí aktuální bodové skóre všech účastníků. A ty nejlepší je vhodné odměnit zajímavou cenou.

A hlavně je to zábava

Proč adopční kampaň?

Cílem není vytvořit ze zaměstnanců profesionály na pokročilé funkce, ale nastavit nový firemní standard komunikace a spolupráce pomocí Office 365, prostě jednotný základ. Toho lze dosáhnout různými způsoby - workshopy a školeními, distribucí příruček nebo třeba e-learningovými kurzy. Nebo ještě lépe - zábavnou a interaktivní formou.

Adopční kampaň v Microsoft Teams

Netradiční pojetí adopční kampaně, nazvané Mission Possible, vtáhne všechny účastníky a za několik týdnů je zábavným způsobem provede šesti tematicky zaměřenými misemi:

  • Mise I. Seznámení s prostředím Office 365
  • Mise II. Základní práce v aplikaci Outlook - zaměřeno na práci s e-maily
  • Mise III. Plánování schůzek a práce s Outlook kalendářem
  • Mise IV. Zaměřeno na komunikaci - chat, video/audio hovory, sdílení ob¬razovky a schůzky v aplikaci Teams
  • Mise V. Sdílení a synchronizace souborů, nastavení práv přístupu k souborům v aplikací One drive
  • Mise VI. Spolupráce nad dokumenty, sdílení dokumentů, historie verzí a další typické činnosti v prostředí služby SharePoint

Kampaň probíhá formou komunikace v nástroji Teams, kdy s účastníky komunikuje virtuální kolega a průvodce kampaní, říkejme mu třeba Morty. Průběžně od něj dostávají potřebné informace a praktické instrukce, které si sami zkouší a za jejich úspěšné splnění dostávají body. Ať už si neví s něčím rady, něco mu nefunguje nebo májí konkrétní dotaz, stačí Mortymu jednoduše napsat do chatu. Jednodušší už to být nemůže!

Realizace kampaně

Kampaň Mission Possible můžeme nabídnout v její základní podobě, nebo ji přizpůsobit na míru potřebám vašich kolegů a prostředí, a to z hlediska obsahu, časování i vizuální podoby.

Obvykle kampaň realizujeme nejdříve pro vybranou pilotní skupinu a následně, se zohledněním zpětné vazby, na celou společnost. Lze ji ale realizovat i jednorázově.

Pro kampaň budeme potřebovat 1 licenci Office 365 (pro virtuálního průvodce) a příslušná oprávnění do Vašeho Office 365 prostředí.

Každý den je příležitostí dosáhnout díky Office 365 něčeho výjimečného. Začněte se změnou ještě dnes a vytěžte ze špičkových kancelářských nástrojů maximum!