Kontaktujte nás

Microsoft Dynamics 365 Talent

Microsoft Dynamics 365 Talent je unikátní nástroj pro řízení lidských zdrojů ve firmě, který reaguje na nejnovější trendy v oblasti HR. Využívá sílu profesní sítě LinkedIn a usnadňuje tak hunterům nábor zaměstnanců, díky personalizovaným adaptačním plánům usnadňuje nástup nováčků a nezapomíná ani na stávající zaměstnance, kterým pomáhá efektivně řídit jejich osobní růst.

Vyberte správné kandidáty, pečujte o rozvoj a dlouhodobý přínos zaměstnanců. Zaměřte se na podstatné a automatizujte rutinní činnosti v oblasti řízení lidských zdrojů.

Přínosy

Intuitivní prostředí snadno přizpůsobitelné konkrétním potřebám

Udržování komplexních informací o zaměstnancích od zařazení až po ukončení pracovního vztahu

Zefektivnění procesu náboru a adaptace nových zaměstnanců

Řízení výkonnosti zaměstnanců a sladění jejich dovedností s potřebami společnosti

Řízené sdílení aktuálních informací napříč organizací i mimo ni

Možnost sofistikované prediktivní analýzy dat

Řešení v cloudu umožňující dostupnost dat z jakéhokoli zařízení

Rychlé a snadné nasazení v organizaci

Řešení z rodiny Dynamics 365 umožňující jednoduchou integraci s partnerskými aplikacemi

Integrace Office 365 a s globální sítí profesionálů LinkedIn

3 samostatné aplikace

Microsoft Dynamics 365 Talent se skládá ze tří hlavních spolupracujících částí, které mohou fungovat i jako samostatné aplikace.

Microsoft Dynamics 365 Talent: Attract je sofistikovaný nástroj pro nábor a správu výběrových řízení, který klade důraz na efektivitu, profesionalizaci a urychlení celého náborového procesu.

Microsoft Dynamics 365 Talent: Onboard podporuje a usnadňuje organizaci nástupu a adaptační proces nového člena týmu tak, aby proces běžel hladce, rychle a co nejvíce automatizovaně.

Microsoft Dynamics 365 Talent: Core HR je nástroj pro celkové řízení HR procesů v organizaci. Zajišťuje administraci organizační struktury a správu klíčových personálních informací pro jednotlivé fáze náborového nebo pracovního procesu.

Nábor nových zaměstnanců

Microsoft Dynamics 365 Talent umožňuje kontrolované a rychlé sdílení informací v náborovém týmu, urychluje předávání informací a interní schvalovací procesy od vypsání pozice až po finální schválení nabídky kandidátem. Provázanost na profesní síť LinkedIn zjednodušuje výběr vhodných kandidátů, sofistikované nástroje pomáhají třídit kandidáty a doporučovat nejvhodnější profily. Předávání veškerých osobních informací probíhá v bezpečném prostředí Talent portálu v souladu s nařízením GDPR.

Nástup a adaptace nováčků

Microsoft Dynamics 365 Talent pomáhá prostřednictvím přizpůsobitelných průvodců s automatizací a personalizací preboardingových a onboardingových aktivit.

Osobní růst zaměstnance

Samoobslužný zaměstnanecký portál umožňuje zaměstnancům aktivně se zapojit do vlastního rozvoje, podporuje obousměrnou komunikaci mezi manažerem a zaměstnancem a pomáhá vytvářet individuální rozvojová doporučení pro konkrétního zaměstnance a roli, kterou zastává.

Řízení rozvoje zaměstnanců

Vedoucí pracovníci mohou díky Microsoft Dynamics 365 Talent řídit kompetence a rozvoj svého týmu dle předem definovaných směrů rozvoje pro jednotlivé role. Aplikace pomáhá jednoduše identifikovat vzdělávací potřeby zaměstnanců, organizovat odpovídající kurzy díky automatizovanému přihlašování účastníků a následně evidovat historii včetně agend vlastních kurzů a nahrávek.

Administrativa

Samoobslužný zaměstnanecký portál hraje důležitou roli v oblasti administrativy. HR oddělení pomáhá s automatizací nezbytných činností při nástupu či výstupu ze zaměstnání, zaměstnancům zase umožňuje spravovat své vlastní profily, benefity či absenci. Microsoft Dynamics 365 Talent výrazně snižuje administrativní zátěž zaměstnanců prostřednictvím přednastavených pracovních postupů, šablon, průvodců a notifikací.

Analýzy a reporting

Microsoft Dynamics 365 Talent obsahuje vestavěné analytické nástroje umožňující optimalizaci nákladů na zaměstnance, přesnější plánování lidských zdrojů i rychlejší rozhodování.