Kontaktujte nás

Microsoft Dynamics 365 Human Resources

Dynamics 365 Human Resources je unikátní nástroj pro řízení lidských zdrojů ve firmě, který reaguje na nejnovější trendy v oblasti HR. Samozřejmě nezapomíná ani na stávající zaměstnance, kterým pomáhá efektivně řídit jejich osobní růst. Optimalizujte personální agendy, řiďte rozvoj zaměstnanců v souladu s potřebami společnosti a vše evidujte přehledně na jednom místě.

Pečujte o rozvoj a dlouhodobý přínos zaměstnanců.

Přínosy

Udržování komplexních informací o zaměstnancích od nástupu po ukončení poměru

Řízení vzdělávání, odbornosti a sladění jejich dovedností s potřebami společnosti

Zefektivnění procesu náboru a adaptace nových zaměstnanců

Díky provozu v cloudu dostupnost dat kdykoliv a odkudkoliv

Řízení rozvoje zaměstnanců

Vedoucí pracovníci mohou díky Dynamics 365 Human Resources řídit kompetence a rozvoj svého týmu dle předem definovaných požadavků na role. Aplikace pomáhá jednoduše identifikovat rozdíl v požadavcích na pozici a stavu kandidáta a usnadní tak správné zacílení vzdělávání. Poskytuje navíc organizační nástroj, který vám umožní řídit přihlašování účastníků s následným automatickým propsáním záznamů do systému. Vzdělávací cíle pak mohou být součástí agendy cílů a hodnocení, která umožňuje evidovat pravidelná hodnocení probíhající se zaměstnancem, neztratit přehled o rozpracovaných cílech nebo jejich historii.

Samoobslužný zaměstnanecký portál umožňuje zaměstnancům aktivně se zapojit do vlastního rozvoje, podporuje obousměrnou komunikaci mezi manažerem a zaměstnancem.

Evidence informací a administrativa

Samoobslužný zaměstnanecký portál hraje důležitou roli v oblasti administrativy. HR oddělení pomáhá s automatizací nezbytných organizačních a administrativních činností při nástupu či výstupu ze zaměstnání, zaměstnancům umožňuje spravovat základní osobní informace. A hlavně dává náhled do všech podstatných agend týkajících se vlastního působení v organizaci. Zaměstnanci mají přehled o datech, které o nich organizace eviduje (certifikáty, historie školení, úroveň dovedností) a mohou sami přispět k jejich správnost a úplnosti.

Zároveň aktivní zapojení do Dynamics 365 Human Resources výrazně snižuje administrativní zátěž zaměstnanců prostřednictvím přednastavených pracovních postupů, šablon, průvodců a notifikací.

Evidence klíčových agend v Dynamics 365 Human Resources usnadňuje předávání informací v organizaci, například při přeřazení zaměstnance pod jiného vedoucího. Se zaměstnancem tak po celý jeho „život“ v organizaci putuje celé jeho portfolio, které se neztrácí v osobních složkách na jednotlivých počítačích.

Nástroj pro řízení týmu

Veškeré agendy svých podřízených vidí manažer přehledně na manažerském portále. Ať už se jedná o expirující certifikace, zdravotní prohlídky či speciální ověření způsobilosti, které jinak spravuje HR, tak agendy, které k řízení svého týmu potřebuje on sám - řízení cílů a hodnocení, aktuální stav dovedností a GAP vůči požadavkům na práci. Manažer vše vidí z jednoho místa – má pohled na detailní informace k jednotlivým členům svého týmu nebo přehledy agend napříč týmem. K dispozici jsou mu informace nejen svým přímých podřízených, ale i z nižších levelů jeho podřízené organizační struktury.

Analýzy a reporting

Dynamics 365 Human Resources obsahuje vestavěné analytické nástroje umožňující optimalizaci nákladů na zaměstnance, přesnější plánování lidských zdrojů i rychlejší rozhodování. Data je ale možné exportovat a následně propojit s externími nástroji pro reporting, které jsou v organizaci používaná.

Když zaměstnanci uspějí, uspěje také vaše firma. Vytvořte si pracoviště, kde se lidem a podnikům daří, s Dynamics 365 Human Resources, HR řešením, které pomáhá lépe se starat o vaše týmy.