Kontaktujte nás

Microsoft Dynamics 365 Sales

Cílem Microsoft Dynamics 365 Sales je udržení a zvyšování loajality stávajících zákazníků a získávání zákazníků nových. Trendem je snaha předčit očekávání zákazníků, a právě Microsoft Dynamics 365 Sales dopomáhá k dosažení tohoto cíle.

Prodávejte více a rychleji. Předvídejte potřeby svých zákazníků, lépe je poznejte a věnujte jim větší pozornost.

Přínosy

Plně cloudové řešení

Rychlejší uzavírání obchodních případů

Okamžitá dostupnost dat

Zvýšení produktivity obchodního týmu

Cílená a personalizovaná komunikace

Udržení a zvýšení věrnosti stávajících zákazníků

Podpora při získávání nových zákazníků

Dostupnost z mobilních zařízení

Snížení obchodních nákladů

Atraktivní reporting

Propojení s Dynamics 365 a Microsoft 365

Pokrytí celého obchodního cyklu

Microsoft Dynamics 365 Sales nabízí podporu osvědčených obchodních postupů napříč prodejním týmem s možností zaměření na různé produktové skupiny či zákaznické segmenty. Umožňuje nastavení procesů, které zvýší pravděpodobnost získání zakázky a zkracují obchodní cyklus. Dává obchodnímu týmu přístup ke komplexním a konzistentním informacím o zákaznících, které jsou dostupné všem oprávněným uživatelům a umožní průběžně dosahovat lepších obchodních výsledků.

Řešení nabízí možnost plánování obchodních cílů, jejich průběžné sledování i predikci plnění pro jednotlivé obchodníky, obchodní týmy či tržní segmenty. Díky těmto možnostem umožňuje Microsoft Dynamics 365 Sales optimalizaci celého obchodního cyklu, snížení nákladů na získání a realizaci obchodní příležitosti a celkovému zvýšení produktivity obchodního týmu.

Integrované analytické nástroje

Relationship asistent je integrovaný analytický nástroj, který u daného záznamu zobrazuje aktuální klíčové informace, ovládací prvky pro práci s daným záznamem a doporučené aktivity, které jsou navrhovány prostřednictvím prvků umělé inteligence.

Email assistent umožňuje sledování interakce příjemce emailové zprávy - tedy otevření emailu, klikutí na odkaz, zobrazení přílohy a podobně. Lze také nastavit čas odeslání emailu či automaticky naplánovat navazující aktivity.

Integrace s Microsoft 365

Microsoft Dynamics 365 Sales umožňuje na jedno kliknutí exportovat data do Excelu, nad kterými lze následně provádět další datové úpravy a tyto lze následně importovat zpět do systému. Stejně tak umožňuje tvorbu šablon pro generování libovolných Word dokumentů nad daty daného záznamu a záznamů přidružených.

Integrace s Dynamics 365 Marketing

Microsoft Dynamics 365 Sales lze rozšířit o marketingový modul, který zajistí funkce podporující veškeré procesy a agendy, které jsou s marketingem spojeny. Jedná se především o řízení marketingových kampaní, kvalifikaci obchodních příležitostí či pořádání zákaznických akcí.

Přizpůsobitelnost řešení

Řešení Microsoft Dynamics 365 Sales je snadno konfigurovatelné. Jednotlivé entity, vazby mezi nimi i jejich atributy je možné upravovat dle potřeb dané společnosti na uživatelské úrovni. Co není možné vytvořit uživatelsky, lze vyvinout na platformě xRM, na které je celé řešení postaveno.