Kontaktujte nás

Microsoft Dynamics 365 Business Central

Microsoft Dynamics 365 Business Central je moderní informační systém pro malé a středně velké společnosti, které hledají jednoduché a snadno přizpůsobitelné řešení s komplexním pokrytím jejich potřeb a s intuitivním uživatelským prostředím. Nabízí zvýšení produktivity a konkurenceschopnosti, šetří vstupní investice a snižuje starosti spojené s provozem a bezpečností.

Podnikový systém, který lze rychle implementovat a jednoduše používat. Řešení, které realizuje vaše obchodní ambice.

Webinář „Informační systém Business Central jako služba“ - zjistěte více ze záznamu

Informační systém pro řízení celé firmy
Oborové řešení na míru podnikání
Provoz v cloudu nebo vlastním serveru

Automatické zpracování příloh z mailů do ERP

Už žádné přepisování Excel souborů z příloh mailů do ERP. Funkcionalita dokáže automaticky rozpoznat přiloženou přílohu z mailu dle nastavených pravidel a převést ji do záznamu v ERP Business Central.

Zákaznické centrum se plně věnuje klientům a objednávky jsou automaticky z mailů převáděny do ERP pro následně zpracování. Díky propojení s workflow pomůže zajistit plynulý proces zpracování objednávek nebo jiných dokumentů bez manuálních zásahů.

Funkci je možné nastavit pro předdefinované formáty .xls nebo .csv soborů a zbavit se tak kontroly mailů, stahování příloh a jejich ručního zpracování v ERP.

Snadné vkládání adres pomocí našeptávače

Jedná se o další funkci pro usnadnění procesu realizace objednávek a zakázek.

Tato funkce zajistí pohodlné vložení korespondenční nebo fakturační adresy, kdekoliv v systému, kde je tyto údaje potřeba vyplnit. Našeptávač lze nastavit na pole Ulice, PSČ a Město.

Funkce Našeptávač adres slouží k zamezení chybovosti vyplňovaných údajů u adres a tím snižuje časovou náročnost kontroly adres a případné reklamace s přepravci a klienty.

Automatické odeslání mailů z ERP

Šetřete čas na komunikaci a efektivně informujte zákazníky nebo odpovědné osoby o objednávkách a jiných stavech v systému. Díky našemu řešení je možné dle předem definovaných a nastavených stavů v systému, i mimo procesy řízené workflow, automaticky posílat strukturovaný e-mail o těchto stavech.

Praktické využití má funkce například pro automatické hlášení stavu objednávky pro zákazníka. Když se v ERP příjme objednávka, systém sám automaticky zašle e-mail "Vaše objednávka byla zpracována" i s přesným výčtem položek nebo číslem podané objednávky na mail zákazníka. Nebo systém zašle e-mail obchodníkovi v případě, že objednávka nebyla korektně zpracována a je nutná ruční úprava.

Definujte přesné znění obsahu mailu i s generovaným podpisem a zvyšte tak informovanost se sníženou pracností.

Přímý přístup z ERP na SQL pro zrychlení sestav

Zrychlete proces získávání aktuálních informací v sestavách ze systému. Přímé napojení ERP na SQL urychluje zobrazení předvolených sestav z několika minut na sekundy. Složité přehledy je možné tedy zobrazit bez prodlevy a dlouhého čekání a mít tak okamžitý přehled. Například přehled o pohledávkách, stavu skladu nebo otevřených zakázkách získáte okamžitě po spuštění systému.

Propojení DMS ELO nebo SharePoint s ERP

Efektivní správa dokumentů a soborů v rámci workflow díky propojení ERP Business Central a ELO nebo SharePoint. Tvořte, schvalujte a sdílejte aktuální verze dokumentů napříč firmou v obou systémech. Stačí vytvořit dokument v rámci DMS, ten bude následně dle procesu schvalování propojen do ERP tam, kde jej potřebujete s automaticky vyplněnými údaji. Dokumenty je možné upravovat nebo doplňovat v obou systémech. Eliminujte duplicitní zadávání pro řešení cestovních náhrad, převodu majetku, přijatých faktur nebo evidenci smluv.

Přímé propojení platebních terminálů s ERP

Vždy správně zadaná částka pro platbu kartou a okamžitý přehled o zaplacení objednávky. Díky přímému propojení platebních terminálů na prodejnách ERP hned zasílá požadovanou částku pro platbu do terminálu, ten následně odpovídá po úspěšném provedení platby a doplní informace o zaplacení. Funkcionalita snižuje riziko chybně zadaných částek pro terminály, zrychluje proces placení a umožňuje okamžitý přehled o všech úhradách platebními kartami. Následné zpracování bankovních výpisů včetně detailu plateb kartou je výrazně jednodušší a omezuje chybovost uživatelů při párování položek bankovních výpisů.

Evidence pošty a datové schránky

Elektronická fakturace

Insolvenční rejstřík

Publikování dokumentů

Workflow

Čárové kódy

Slovenská legislativa

a mnoho dalších

Alternate Text

Finance a účetnictví

Správa financí a účetnictví tvoří páteř podnikového řešení pro řízení ekonomiky podniku. Umožňuje efektivně spravovat hlavní knihu, DPH, banky, pokladny, závazky, pohledávky, zásoby a majetek.Součástí jsou také finanční rozpočty a cash flow plánování včetně výstupů a analýz.

Nákupní proces

Modul podporuje celý proces nákupu, počínaje správou karet zboží, dodavatelů, přes plánování zásobování, proces objednávání, příjem zboží a služeb, likvidaci faktur, až k návrhu plateb dodavatelům.

Skladové procesy

Základem je evidence zboží a jejich parametrů. Jsou podporovány veškeré skladové operace a k dispozici je automatizované plánování na základě parametrů zboží a metod doplňování.

Prodej a marketing

Slouží k řízení zákaznických vztahů, evidenci kontaktů, veškerých interakcí s nimi a realizaci marketingových kampaní. Řídí celý obchodní proces od příležitosti, vytvoření nabídky, schválení objednávky až po fakturaci.

Řízení a plánování výroby

Systém umožňuje koordinovat celý proces výroby od návrhu výrobků, plánování výrobních zakázek, přes realizaci výrobního procesu, spotřebu materiálu až po naskladnění hotového produktu.

Projekty a zdroje

Funkcionalita podporuje kompletní řízení a plánování projektů a zdrojů, rozpočtování, monitorování a fakturaci zákazníkovi.

Servisní zakázky

Systém umožňuje evidenci předmětů servisu, servisních smluv a plánování servisních zakázek. Lze sledovat spotřebu práce a materiálu a po ukončení vystavovat servisní faktury.

Lidské zdroje

Umožňují evidovat základní informace o zaměstnancích, jako jsou pracovní smlouvy, kvalifikace, kontakty i jejich absenci.

Oborové řešení

  • Maloobchod
  • Velkoobchod a distribuce
  • Služby
  • Průmysl a výroba
  • Doprava a logistika
  • Finance
  • Veřejná správa
  • Zdravotnictví
  • Lázeňství

Unikátní podnikové řešení pro malé a střední firmy

Informace dostupné kdykoliv a odkudkoliv. Provoz informačního systému je možný v cloudu (SaaS) nebo v prostřední vlastních serverů (on-premises). On-line provoz přináší zásadní výhodu v nižších počátečních nákladech na pořízení, odpovídající bezpečnosti a snazších aktualizacích systému. Uživatelé se mohou připojit z počítače, chytrého telefonu nebo tabletu s Google Android nebo Apple iOS.

S produkty Office 365 a Dynamics 365 si rozumí nejlépe.

Systém je těsně provázán s Office aplikacemi. Outlook klient umožňuje uživateli zpracovávat svou obchodní agendu přímo v poštovním klientovi, aniž by musel přecházet do prostředí informačního systému. Propojení s Microsoft Dynamics 365 Customer Engagement řeší sdílení informací o Vašich zákaznících a poskytování adekvátní zákaznické podpory.

Umělá Inteligence využívá historická data a umožňuje vytvářet prognózy prodeje, stavu zásob nebo platební morálky zákazníků. IoT propojuje Microsoft Dynamics 365 Business Central se zařízeními internetu věcí a umožňuje sběr a vyhodnocování důležitých dat.

Snadné možnosti rozšiřování řešení

Microsoft Power Platform poskytuje řadu nástrojů pro zpracování a využití údajů Dynamics 365 Business Central. PowerBI slouží pro snadné zobrazení a analýzy dat. Power Apps přináší možnost práce s firemními daty prostřednictvím vlastních mobilních či webových aplikací a Microsoft Power Automate pomáhá automatizovat pracovní postupy, jako jsou schvalování, upozorňování či shromažďování dat.

Případové studie

Microsoft Dynamics NAV pomáhá řídit humanitární organizaci

Oborové řešení pro neziskové organizace AC ProFOND založené na Microsoft Dynamics NAV zajistilo Člověku v tísni spolehlivou komunikaci mezi ústředím a lokálními misemi v různých částech světa. Významným přínosem AC ProFOND je efektivnější získávání finančních příspěvků od dárců s vysokými nároky na kontrolu čerpání díky transparentnímu vykazování.

Případová studie

Mobilní aplikace Dynamics NAV pro WMS a výrobu

Nové řešení odstranilo původní složitosti systému, přineslo nové moderní technologie a zefektivnilo procesy skladu i výroby. S nasazením mobilní aplikace Dynamics NAV došlo také k celkové reorganizaci skladových prostor a bylo tak dosaženo cíle implementovat jednotné a moderní rozhraní, které umožňuje naplňovat základní strategii společnosti Hennlich.

Případová studie
Další reference
X

Máte zájem o více informací nebo konzultaci s živými ukázkami? Napište nám a my vás budeme kontaktovat.

Zájem ?