Kontaktujte nás

Microsoft Dynamics Lifecycle Services

Microsoft Dynamics Lifecycle Services (LCS) pomáhá organizacím zlepšit předvídatelnost a kvalitu implementací Microsoft Dynamics 365 tím, že zjednoduší a standardizuje implementační proces. LCS je sada portálových služeb v Microsoft Azure, pomocí níž se vytváří sdílené prostředí se zákazníkem, Microsoftem a implementačním partnerem, se kterým lze projekt implementace a následného provozu Microsoft Dynamics 365 realizovat rychleji a s menšími riziky. Díky LCS lze poskytnout správné informace ve správný čas správným lidem a pomoci zajistit optimální nasazení Microsoft Dynamics 365 do provozu, jeho pravidelnou aktualizaci nebo upgrade. LCS spravujte celý životní cyklus Microsoft Dynamics 365 v organizacích.

Návrh

 • Zvýšení předvídatelnosti implementací
 • Standardizování procesů a operací v celé organizaci
 • Identifikace odlišností oproti standardu
 • Definice potřeb a řešení pro implementaci

Vývoj

 • Vývoj kvalitního kódu
 • Rychlejší ověření správnosti programového kódu
 • Ulehčení upgradů

Provoz

 • Efektivní řízení operací
 • Proaktivní správa implementace
 • Rychlé řešení problémů
 • Podpora provozních protokolů
 • Okamžité zjištění změn v kódu
 • Zjednodušení zjišťování a používání aktualizací

Zakreslení procesu integrovaného s Microsoft Dynamics 365

Modul modelování podnikových procesů

Moduly LCS