Zpět

Banka

účetní

Je samozřejmé využití elektronických bankovních příkazů a výpisů vč. automatického párování plateb v systému?

Pro příkaz k úhradě je možno použít automatický návrh plateb dle splatnosti popř. dalších kritérií (např. měna, konkrétní dodavatel). Příkaz bude dle požadavků upraven a převeden do deníku. Elektronický bankovní výpis bude stažen z banky a importován do deníku, při importu budou automaticky napárovány platby na faktury/doklady.

Vedoucí nákupu - Plán nákupu