Zpět

Dlouhodobý majetek

účetní

Máme potřebu různých druhů odpisů u našeho dlouhodobého majetku.

Na každé Kartě majetku je vždy definováno přiřazení i účetního i daňového odepisování.

Vedoucí nákupu - Plán nákupu