Zpět

Správa nákladů

účetní

Potřebujeme nezbytně rozlišovat položky podle toho, zda tvoří skladovou zásobu.

Je samozřejmě možné vždy v systému rozlišovat a reportovat položky podle toho, zda tvoří skladovou zásobu či nikoliv.

Vedoucí nákupu - Plán nákupu