Zpět

Účetnictví

účetní

Potřebujeme vybrané účty společné pro Česko a Slovensko.

Účetní osnovu definujeme pro CZ i SK, některé účty jsou společné, některé jen pro CZ, popř. SK (omezení účtu, viditelnost apod.)

Vedoucí nákupu - Plán nákupu