Zpět

Hodnocení

zaměstnanec

Mám přehled o formálním hodnocení od mého nadřízeného a mám možnost předat svojí zpětnou vazbu?

V Hodnocení zaměstnanců jsou zpřístupněny osobní cíle, plány rozvoje a jejich plnění, všechna provedená hodnocení nadřízeným atp. a lze také vyplnit dotazníky se zpětnou vazbou.

Vedoucí nákupu - Plán nákupu