Zpět

Onboarding

personalista

Při nástupu každého nového zaměstnance je nutné realizovat mnoho různých kroků různými lidmi v naší organizaci.

V rámci Onboardingu je předem připraven nástupní seznam s odpovědnými osobam,i podle kterého probíhá nástup a kontrola nástupu. Předem je připravena sada šablon jako uvítání, organizační instrukce, přístupy zaměstnance do firmích systémů atd.

Vedoucí nákupu - Plán nákupu