Zpět

Personální worklow

liniový manažer

Lze v systému žádat a nechat schválit novou pozici?

Lze žádat a schvalovat nové pozice, změny pozic, přeřazení, ukončení nebo pozice pro externisty atp.

Vedoucí nákupu - Plán nákupu