Zpět

Výběrové řízení

personalista

Nechceme při výběrovém řízení na novou pozici pracovat ve více systémech (náborový portál, HR systém, ERP, mailový kleint, datové úložiště atd.).

Organizace výběrového řízení probíhá z jednoho místa: profily, kontakty, hodnocení kandidátů, emailová komunikace (pozvánky a další), stav řízení atd.

Vedoucí nákupu - Plán nákupu