Zpět

Dodavatelské reklamace

Kvalitář

Můžeme evidovat všechny incidenty s dodavateli a vyhodnotit všechny související náklady?

V entitě Neshody se evidují všechny incidenty a provádí se na nich vyhodnocení celého reklamačního procesu. Pomocí entity Opravy lze řídit všechny úkoly jednotlivých pracovníků při řešení dané reklamace (např. provedení nápravných opatření, provedení preventivních opratření atd.). Pomocí entity Související operace se evidují všechny náklady na danou reklamaci, opravu položek a další.

Vedoucí nákupu - Plán nákupu