Zpět

Nákupní proces

Nákupčí

Jak co nejefektivněji doručím nákupní objednávku příslušnému dodavateli? Mám přehled o specifických nákupních podmínkách u každého dodavatele? Dokáži kontakty (e-maily) dodavatele synchronizovat s Microsoft Outlook?

V nákupních smlouvách jsou evidovány položky, pro které jsou s dodavatelem domluveny specifické nákupní podmínky. Dodavateli přijde informace e-mailem, pomocí odkazu se přihlásí do prostředí Microsoft Dynamics 365 for Finance and Operations, kde uvidí modul Dodavatelská spolupráce. Synchronizace kontaktů do Microsoft Outlook.

Vedoucí nákupu - Plán nákupu