Zpět

Plán nákupu

Vedoucí nákupu

Vytvoří informační systém nákupní objednávku automaticky z Hlavního plánu? Lze jednoduše a rychle sestřídit nákupní objednávky dle jejich stavu? Mohu nákupní objednávky slučovat podle dodavatele?

Nákupní objednávky mohou být vytvářeny z Hlavního plánu, kde je zohledněno plánování objednávek dle zadaného kalendáře u dodavatele. Nákupní objednávky je možné třídit podle předem definovaných stavů (Otevřená objednávka, Přijato, Fakturováno, Zrušeno). Pomocí přiřazení kalendáře k dodavateli lze definovat objednací dny, pro které se seskupují požadavky na objednání.

Vedoucí nákupu - Plán nákupu