Zpět

Proces prodeje

Obchodní vedoucí

U každého odběratele chceme navíc evidovat více dodacích adres, smluvní slevu na zboží a jeho kredit.

V Microsoft Dynamics 365 for Finance and Operations lze evidovat více adres u jednoho odběratele. Adresy mohou mít různé účely, které pak určují, k čemu je daná adresa používána. Výchozí nastavení prodejních objednávek včetně cenové a slevové skupiny. Lze nastavit různé úrovně kredit a inkasa.

Vedoucí nákupu - Plán nákupu