Zpět

Reporting v prodeji

Obchodní vedoucí

Klesají nám prodeje na prodejnách? Roste nám prodej přes e-shop? Jaké hračky a jaký výrobní kanál nejvíce podpořila poslední marketingová kampaň? Potřebujeme všechny informace prohlížet také online na mobilním telefonu.

Veškerá data o položkách, prodejích a chování zákazníků mohou být efektivně zpracována s využitím nástrojů systému, ale hlavně jsou vyhodnocována s využitím výborného nástroje PowerBI, který data prezentuje odpovídající formou na počítači i na mobilech a tabletech. Umožňuje tak realizovat rychlá opatření, nebo dělat rozhodnutí strategické povahy.

Vedoucí nákupu - Plán nákupu