Zpět

Výdej do výroby

Skladník

Vytvoří informační systém samostatně požadavky na přesun materiálu do výroby? Standardně používáme metodu FIFO, ale u barev na dřevo se sklad řídí dle metody FEFO.

Systém bude na základě výrobního plánu a potvrzených výrobních zakázek generovat požadavky na přesun položek do výroby. Při uvolnění výrobní zakázky budou vygenerovány přeskladňovací práce na základě skladových směrnic. Položky budou do výroby přesouvány na základě FIFO a FEFO principu. FEFO bude využito u barev, FIFO u ostatních.

Vedoucí nákupu - Plán nákupu