Zpět

Dohledatelnost

Kvalitář

Lze sledovat šarže na barvách? Zjistím, na kterou hračku jsou použity?

Díky deníkům lze přesně sledovat, jaké položky a v jakých šaržích do dané výrobní zakázky vstoupily i jaké položky a v jakých dávkách byly vyrobeny.

Vedoucí nákupu - Plán nákupu