Zpět

Hlavní plán

Plánovač

Vstupují do plánování všechny podklady? Upozorní mě systém, že nestíháme vyrobit ve stanovených lhůtách? Jaké vstupní hodnoty potřebujeme pro správné plánování výroby?

Hlavní plán plánuje na základě požadavků (Prognóz prodeje neboli Forecast), aktuálních stavů skladu a nastavení kmenových dat, jako jsou minimální zásoby, kapacity na linkách, výrobní kalendáře. Z těchto informací vytváří plánované výrobní zakázky a plánované nákupní objednávky. Pokud není hlavní plán schopen termíny dodržet z kapacitní, časových či jiných důvodů, vytváří tzv. akce a termínové zprávy. Pro správné fungování hlavního plánu je nutno správně nastavit kmenová data, jde primárně o Nastavení pojistných zásob, Výrobní a nákupní kalendář, Kapacity výrobních linek v závislosti na finálních výrobcích a obecně kmenová data výrobních zdrojů, pracovníků i jednotlivých položek.

Vedoucí nákupu - Plán nákupu