Zpět

Spotřeba ve výrobě

Operátor

Je zajištěna okamžitá evidence spotřeby materiálu a polotovarů? Může operátor spotřebovávat u vybraných hraček materiál také bez dodržení pořadí jejich spotřeby?

Materiály a polotovary lze načítat v libovolném pořadí. Pracovník výroby může do jednoho pole načítat jak číslo dávky, tak číslo výrobního kanbanu.

Vedoucí nákupu - Plán nákupu