Zpět

Údržba

Vedoucí údržby

Dokáži predikovat termíny údržby strojů?

Systém zajišťuje řízení a evidence údržby strojů a nástrojů. Tyto činnosti podporuje také možnost napojení na stroje a online odečty stavu strojů.

Vedoucí nákupu - Plán nákupu